NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Raad van State stelt Vogelbescherming opnieuw in het gelijk

28 dec 2011

Het waardevolle natuurgebied Rammekensschor in de Westerschelde had vorig jaar nooit verwoest mogen worden door de aanleg van een zanddepot door Zeeland Seaports. Ondanks protest van Vogelbescherming Nederland werd het Rammekensschor door de regering echter willens en wetens buiten het beschermde gebied van de Westerschelde gehouden. De Raad van State tikt staatsecretaris Bleker daarover nu hard op de vingers.

Het beroep van Vogelbescherming tegen het onterecht niet beschermen van het Rammekensschor is vandaag gegrond verklaard. Volgens de Raad van State heeft de overheid onvoldoende gemotiveerd waarom dit gebied buiten de begrenzing van het beschermde gebied van de Westerschelde is gelaten. Dit betekent volgens Vogelbescherming dat het gebied nu alsnog moet worden aangewezen als deel van het beschermd gebied van de Westerschelde en weer in de oorspronkelijke staat zal moeten worden gebracht. Indien het Rammekensschor niet kan worden hersteld, zal Bleker als compensatie 30 hectare extra estuariene natuur moeten realiseren elders langs de Westerschelde. Die opgave komt bovenop de 600 hectare natuurherstel door ontpoldering die al op zijn to-do-list staat.

De Raad van State stelde Vogelbescherming Nederland vandaag ook in het gelijk in haar bezwaar tegen de te lage doelstelling voor de grote sterns in het gebied. De beschermingsdoelstelling voor de grote stern (een aan getijdengebied gebonden zeevogel, waarvan een groot deel van de Europese populatie afhankelijk is van Waddenzee en Westerschelde) van 4000 paren zoals geformuleerd door het kabinet, werd van tafel geveegd als veel te laag en onvoldoende om deze soort landelijk een duurzame toekomst te geven. De Raad van State heeft staatssecretaris Bleker gelast hierover een nieuw besluit te nemen en de lat veel hoger te leggen.

Het is de tweede keer binnen twee weken dat staatsecretaris Bleker door de Raad van State wordt teruggefloten omdat de natuur in Nederland niet voldoende wordt beschermd door dit kabinet. Twee weken geleden bleek al dat de bescherming van vogels in het IJsselmeer volstrekt onvoldoende was en dat de vogelstand verder achteruit zou gaan indien de bestaande plannen zouden worden uitgevoerd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet