NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Lancering CBS portal decentrale overheden

23 dec 2011

IPO-directeur Gerard Beukema, directieraadvoorzitter VNG Ralph Pans en Gosse van der Veen, directeur-generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek lanceerden donderdag 22 december jl. samen de portal voor decentrale overheden. Het portaal is een initiatief van het CBS. De portal is te vinden op: www.cbs.nl/decentraleoverheden.

Het CBS wil ook het statistisch bureau zijn voor de decentrale overheden. Tijdens overleg met gemeenten en provincies is gebleken dat het voor vele medewerkers moeilijk is om uit StatLine van het CBS de data te destilleren die zij nodig hebben. Dat heeft geleid tot een groot aantal gesprekken met en roadshows bij provincies en gemeenten en enkele symposia. Naar aanleiding van de opmerkingen ontwikkelde het CBS in 2011 een portaal in overleg met gemeenten (VNG, KING, VSO en kleine gemeenten) en provincies (en IPO).

Helpende hand
De meerwaarde van het portaal is het bieden van een helpende hand, die de zoeker meeneemt op zijn speurtocht. Het portal geeft antwoord op de volgende vragen:

Over welke onderwerpen heeft het CBS regionale gegevens?

Op welke wijze stelt het CBS deze gegevens beschikbaar (een tabel, een kaart, een artikel of anders)?

Waar en hoe kan ik deze vinden?

Over welke informatie beschikt het CBS wel, maar publiceert zij dit niet en waarom?

Wat zijn de mogelijkheden om aanvullende informatie te krijgen op basis van beschikbare gegevens?

Hoe kan ik lokale data door de tijd vergelijken als de (gemeente)grens intussen is veranderd?

Kan het CBS aanvullend onderzoek uitvoeren?

Kan ik CBS-gegevens aan mijn eigen gegevens toevoegen?


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet