NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurgebied De Onlanden zorgt voor droge voeten

4 jan 2012

Het Waterschap Noorderzijlvest startte op 4 januari met het onder water zetten van de Peizermaden. Daarmee is het de eerste keer dat het natuurgebied De Onlanden in zn geheel wordt ingezet als waterbergingsgebied.En van de functies van dit nieuwe natuurgebied onder de rook van de stad Groningen.

Droge voeten
Vanwege de extreme regenval en zuidwesterstorm begin januari is er veel wateroverlast in Groningen en Noord-Drenthe ontstaan door hoge waterstanden. Door onder andere De Onlanden als waterbergingsgebied in te zetten, houdt de omgeving droge voeten en worden overstromingen voorkomen. Hiermee levert natuurontwikkeling een bijdrage aan de veiligheid van stad en ommeland.

Functiecombinatie
Boswachter Bart Zwiers: 'de afgelopen twee jaar zijn rondom het gebied kades aangelegd om het natuurgebied te kunnen gebruiken als waterbergingsgebied. Het project 'herinrichting Eelder- en Peizermaden' is nauwelijks afgerond of de praktijk dient zich al aan. Waar 's zomers wandelaars, fietsers en joggers het gebied doorkruisen, neemt nu het water tijdelijk bezit van het gebied. Een mooie en noodzakelijke functiecombinatie van natte natuurgebieden.

Natte natuurontwikkelingsprojecten
Ook andere natuurgebieden met een waterbergingsfunctie worden waarschijnlijk de komende dagen ingezet. Zo treft Natuurmonumenten op verzoek van het waterschap Hunze en Aas voorbereidingen om de polder Lappenvoort/Oosterland in de benedenloop van de Drentse Aa ook onder water te laten zetten. Deze situatie bewijst dat het vertragen van natte natuurontwikkelingsprojecten, zoals staatssecretaris Bleker dat voor ogen heeft, een slecht plan is. Niet alleen voor de natuurontwikkeling, maar zeker ook voor de veiligheid van burgers.

Fauna
Natuurmonumenten heeft voorzorgsmaatregelen genomen om de natuur zo min mogelijk schade te laten ondervinden. Al het vee is uit het gebied gehaald en het gebied is zo ingericht dat reen en hazen kunnen vluchten naar hogere delen. Vogels profiteren van het tijdelijke ondiepe meer wat ontstaat. Toch blijft het spannend volgens boswachter Bart Zwiers: Dit is de eerste keer dat het gebied onder water wordt gezet dus we houden alles extra goed in de gaten'.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet