NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Onderhandelaar Munniksma is gedraai rond natuurakkoord zat

20 dec 2011

Provinciale Staten van Drenthe moeten het Deelakkoord Natuur verwerpen. Dat adviseert gedeputeerde Rein Munniksma. Hij was een van de onderhandelaars die op 20 september, namens de twaalf gezamenlijke provincies, het Natuurakkoord sloot met het Kabinet Rutte.

Munniksma neemt drie maanden later afstand van het Natuurakkoord, dat volgens hem bijzonder slecht uitpakt, ook voor de provincie Drenthe. Hij vraagt Provinciale Staten van Drenthe, die vanavond voor een extra vergadering bijeen zijn, om het Natuurakkoord te verwerpen.

De gedeputeerde staat nog steeds achter de afspraken zoals die bij het sluiten van het Natuurakkoord zijn gemaakt. ,,Het resultaat van de besprekingen was voor de provincies een hard gelag. Maar het was, onder de huidige economische en politieke omstandigheden en gezien het regeerakkoord, het maximaal haalbare. Daarvan ben ik nog steeds overtuigd.''

De wijze waarop het Natuurakkoord sindsdien echter wordt uitgelegd door staatssecretaris Henk Bleker (Ministerie van EL&I), waarbij continue de spelregels veranderden, is voor Munniksma onacceptabel. ,,Ik ben niet langer bereid dat geschuif en gedraai goed te praten.''

De bezuinigingen die oplopen naar zo'n 500 miljoen in 2014, zijn volgens Munniksma desastreus voor alles wat er de afgelopen jaren is opgebouwd. Niet alleen voor natuur en landschap, maar ook voor platteland, ruilverkavelingen en leefbaarheid. "De staatssecretaris loopt weg voor zijn verantwoordelijkheid om de gevolgen van de draconische bezuinigingen eerlijk uit te leggen. Hij doet daarentegen alsof er niets aan de hand is en wentelt de gevolgen af op het Natuurakkoord en daarmee op de provincies. Het Natuurakkoord gaat vooral over de invulling van de resterende 100 miljoen voor beheer van de bestaande natuur. Het is geen all-risk verzekering voor alle gevolgen van het Regeerakkoord."

Munniksma vindt dat het Natuurakkoord, door de constant bewegende uitleg in Den Haag, is verworden tot een gedrocht. ,,Dat kan en wil ik niet langer uitleggen aan de vrijwilligers en de organisaties die in Drenthe al tientallen jaren hard werken aan natuur, landschap en vitaal platteland. Zij zijn hiertegen terecht te hoop gelopen.''

Dinsdag vergadert de Tweede Kamer over het Deelakkoord Natuur.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet