NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provinciale Staten Noord-Holland stemmen in met natuurakkoord

20 dec 2011

Een meerderheid van Provinciale Staten van Noord-Holland heeft ingestemd met het zogenoemde deelakkoord Natuur dat het IPO onlangs met het Rijk sloot over het overhevelen van taken op het gebied van natuur.

Provinciale Staten besloten op 12 december de stemming over het akkoord uit te stellen tot 19 december, omdat zij eerst meer duidelijkheid wilden over een aantal punten (download), voor zij tot definitieve stemming konden overgaan. Provinciale Staten hebben op 19 december ingestemd met het natuurakkoord. Het besluit is geamendeerd. Ook hebben de Staten een motie aangenomen.

Over het natuurakkoord
Het Rijk en het Interprovinciaal Overleg (IPO) kwamen na een jaar onderhandelen in september 2011 tot een onderhandelingsakkoord over de forse rijksbezuinigingen en de decentralisatie van taken op het gebied van natuur, recreatie en landschap. Alle provincies hebben tot 24 december de tijd om te besluiten of ze in kunnen stemmen met het akkoord.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet