NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Beroepsvisserij in Markermeer-IJmeer mag

23 januari 2012

Gedeputeerde Staten van Flevoland verlenen een natuurbeschermingsvergunning die beroepsvisserij in het Natura 2000-gebied Markermeer-IJmeer mogelijk maakt. Maar er mag niet worden gevist bij het natuurontwikkelingsproject voor de kust van Muiden en Diemen en de mosselbanken bij IJburg.

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om zogenoemd ‘significante’ effecten als gevolg van bijvangst in de netten van visetende watervogels, te voorkomen. Die effecten zouden kunnen optreden wanneer de instandhoudingdoelstellingen voor bepaalde soorten in gevaar dreigen te komen. Daarmee wordt een meer duurzame visserij bevorderd.

Zienswijzen
De aanvraag om een eerder verleende vergunning te verlengen voor het jaar 2012 is afkomstig van de Nederlandse Vissersbond. GS verlenen dergelijke vergunningen jaarlijks in overeenstemming met de systematiek van Visserijvergunningen van het ministerie van EL&I. Voor Sportvisserij Nederland, de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer en de gemeente Amsterdam was de aanvraag reden om een zienswijze in te dienen.

De beide eerste zienswijzen geven GS geen aanleiding de vergunning aan te passen. Die van de gemeente Amsterdam om de natuur en mosselbanken te ontzien, heeft wel geleid tot een aanpassing van de visvergunning.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet