NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruimte voor de Rivier in Elst

24 januari 2012

De Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier bestaat uit maatregelen die de rivier meer ruimte moeten geven en de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied moeten verbeteren. De maatregelen moeten uiterlijk in 2015 uitgevoerd zijn.

Het Rijk - Rijkswaterstaat (RWS) - voert de maatregel Obstakelverwijdering bij Elst uit. Deze PKB-maatregel, verder genoemd het project Ruimte voor de rivier bij Elst, vormt samen met drie andere PKB-maatregelen in Gelderland (Doorwerthse Waarden, Middelwaard en De Tollewaard) één samenhangend pakket van PKB-Uiterwaard- vergravingen aan de Nederrijn. Voor het project Ruimte voor de Rivier bij Elst is de fase van de planvoorbereiding afgerond en wordt gestart met de realisatie. De Ruimte voor de Rivier projecten in Gelderland en in Elst zijn in één procedure door RWS voorbereid en gezamenlijk aanbesteed. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben het statenvoorstel vastgesteld en ter besluitvorming toegezonden aan Provinciale Staten.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet