NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Eerste Limburgse gemeente met eigen zeggenschap over buitengebied

19 januari 2012

Op maandag 9 januari ondertekenden burgemeester Petra Dassen van de gemeente Beesel en gedeputeerde Patrick van der Broeck van de Provincie Limburg een samenwerkingsovereenkomst over het Limburgs Kwaliteits­menu. Hierdoor kan Beesel als eerste Limburgse gemeente bouwaanvragen buiten de bebouwde kom helemaal zelf afhandelen.

Visie
De gemeente Beesel heeft als eerste gemeente in Limburg in september 2011 het Limburgs Kwaliteitsmenu vastgelegd in haar structuurvisie. Dat is een plan waarin de gemeente beschrijft hoe zij haar grondgebied, onder meer het buitengebied, wil behouden en ontwikkelen naar de toekomst toe. In het Limburgs Kwaliteitsmenu staan eisen waaraan de plannen voor bouwen in het buitengebied moeten voldoen. Zo moet onder andere worden geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe natuur, landschap, of het opruimen van in onbruik geraakte bebouwing. De gemeente Beesel heeft de eisen van het kwaliteitsmenu optimaal in haar structuurvisie verwerkt.

Zelfstandig
De gemeente kan daardoor voortaan direct aan de slag met bouwplannen buiten de bebouwde kom. Tot nu toe besliste de Provincie mee over dit soort plannen. Nu verandert dat. "De Provincie kijkt nog steeds mee of er op een bepaalde plek gebouwd kan worden, maar als dat planologisch akkoord is, kunnen gemeente en initiatiefnemer de rest zelf regelen", aldus gedeputeerde Patrick van der Broeck. "Met deze structuurvisie laat de Beesel zien dat ze de kwaliteit van haar buitengebied hoog in het vaandel heeft staan."

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet