NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Noord-Holland waarborgt uitvoering grote projecten Stelling van Amsterdam

17 januari 2012

Met een reservering van ruim 5 miljoen euro waarborgt de provincie Noord-Holland de bijdrage aan de uitvoering van vijf grote projecten op de Stelling van Amsterdam die in voorbereiding zijn. Het gaat om vijf projecten op vier locaties: het Vuurtoreneiland bij Durgerdam, Geniepark in Haarlemmermeer, Fort benoorden Spaarndam en Fort bij Krommeniedijk in Uitgeest.

Provinciale Staten hebben in 2008 € 10 miljoen voor de Stelling geoormerkt. Daarvan is € 5,4 miljoen nog niet besteed. Om zekerheid te kunnen bieden over de beschikbaarheid van provinciale subsidie, hebben Gedeputeerde Staten op 17 januari 2012 besloten om een expliciete reservering te maken voor deze vijf projecten. Hoe hoog de uiteindelijke subsidiebedragen zullen zijn, is afhankelijk van de subsidieaanvraag die pas wordt ingediend als de plannen verder uitgewerkt zijn en ruimtelijke procedures gestart zijn. Het gaat om de volgende projecten:
• Geniepark in de gemeente Haarlemmermeer (maximaal € 1.160.500,-)
• Restauratie Fort Durgerdam/Vuurtoreneiland in het stadsdeel Amsterdam-Noord (maximaal €1.500.000,-)
• Restauratie Fort benoorden Spaarndam in de gemeente Velsen (maximaal € 1.500.000,-)
• Inrichting bezoekerscentrum Fort benoorden Spaarndam (maximaal € 600.000,-)
• Inrichting bezoekerscentrum Fort bij Krommeniedijk in de gemeente Uitgeest (maximaal € 600.000,-)

Bij de subsidieverlening gaat het altijd om cofinanciering; de provincie draagt maximaal 50% bij aan restauratie van Stellingonderdelen, en maximaal 75% aan de inrichting van bezoekerscentra voor de Stelling van Amsterdam. De provincie reserveert de bedragen tot uiterlijk 31 december 2013.
De provincie draagt niet bij aan de commerci๋le inrichtings- of exploitatiekosten van stellingonderdelen.

Behoud van Werelderfgoed
De Stelling van Amsterdam is Nationaal Landschap en Unesco Werelderfgoed. De provincie Noord-Holland wil de Stelling van Amsterdam, zowel om haar militaire (cultuurhistorische) geschiedenis als om haar waterbouwkundig vernuft ้n natuurwaarden, behouden voor de toekomst. Door het stimuleren van gepaste economische benutting van de forten vergroot de provincie de toegankelijkheid en daarmee de bekendheid van de Stelling van Amsterdam.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet