NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanleg van drie faunapassages rondom Enschede

19 januari 2012

In de omgeving van Enschede wordt aan het eind van deze maand en begin februari gestart met de aanleg van drie faunapassages onder wegen. Deze faunapassages verbinden natuurgebieden die aan weerszijden van de weg liggen.

Marterachtigen, zoals de das, en kleine diersoorten kunnen zich hierdoor veilig verplaatsen. Bij kleine diersoorten wordt vooral gedacht aan amfibieŽn, zoals de kamsalamander en de boomkikker.

De drie faunapassages zijn alle verschillend: een rechthoekige duiker, een ronde duiker en een amfibiegoot. De doorgangen variŽren in breedte en hoogte, afhankelijk van de diersoorten die er gebruik van moeten maken. Om de dieren naar de duiker te geleiden, wordt aan weerszijden van de weg een raster geplaatst.

De faunapassages worden aangelegd in het kader van het landinrichtingsplan voor Enschede-Zuid. Dit plan heeft als doel het gebied geschikter te maken voor duurzame landbouw en de kwaliteit van natuur, recreatie en landschap te verbeteren. Eťn van de in het landinrichtingsplan beschreven maatregelen is de aanleg van tien faunapassages. Hiervan zijn er acht gereed als de drie nieuwe faunapassages zijn aangelegd. De laatste twee volgen de komende jaren.

De aanleg van de faunapassages gebeurt in opdracht van de provincie Overijssel. Dienst Landelijk Gebied voert hierbij het secretariaat. Het beheer van de passages en bijbehorende rasters is in handen van de betrokken gemeenten of Landschap Overijssel.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet