NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europese bijdrage voor Voorsterbos en Harderbos

10 januari 2012

Met de toekenning van Europese subsidie wordt er de komende periode flink geïnvesteerd in zowel het Voorsterbos als het Harderbos. Het project Voorsterbos ontvangt 553.584 euro vanuit Europa. De provincie Flevoland, de gemeente Noordoostpolder en Natuurmonumenten bekostigen het resterende deel. Het project Harderbos ontvangt 397.924 euro Europese subsidie. De overige kosten worden gedragen door de provincie Flevoland, de gemeente Dronten, de gemeente Zeewolde en Natuurmonumenten. Beide projecten worden uitgevoerd door Natuurmonumenten. De totale investering bedraagt ruim 1.9 miljoen euro.

Voorsterbos
In het Voorsterbos worden wandelpaden, verharde fietspaden en recreatieve voorzieningen aangelegd, zodat één van de oudste bossen van Flevoland beter toegankelijk en beleefbaar wordt voor wandelaars en fietsers. Natuurmonumenten zal vier kilometer aan wandelpaden gaan ophogen, zodat deze ook in de nattere perioden goed begaanbaar blijven. Bij de wandelpaden worden picknickplaatsen, banken en speeltoestellen geplaatst. Daarnaast legt Natuurmonumenten ruim vier kilometer aan verharde fietspaden aan. Deze fietspaden zullen aansluiten op de reeds bestaande fietspaden in de omgeving. Het informatiecentrum in het Waterloopbos wordt opnieuw ingericht en krijgt een vernieuwde expositie. Hiermee ontstaat een aantrekkelijk informatiecentrum voor een breed publiek, zoals gezinnen met kinderen.

Harderbos
Het fietspadennetwerk in het Harderbos wordt uitgebreid met ruim 5 kilometer aan verhard fietspad. Hierdoor ontstaat een betere verbinding tussen het Harderbos, Harderwijk en Biddinghuizen. Ook worden het Klimaatbos en het Ontdekbos bereikbaar per fiets. De ontvangsruimte en vogelkijkhut, beiden ontworpen door kunstenaar Krijn Giezen, worden opgeknapt. Ook het vleermuizenverblijf de Gaper wordt opgeknapt en geschikt gemaakt als winterverblijf voor diverse vleermuissoorten.

Vitale coalities werken in het landelijk gebied
De provincie Flevoland investeert samen met haar partners in het landelijk gebied. De provincie werkt daarbij in vitale coalities samen met gemeenten, natuurbeheerders en het waterschap. Gedeputeerde vitaal platteland Jan-Nico Appelman: “Door samen te werken in vitale coalities vergroten we onze slagkracht en werken we verder aan een vitaal platteland in Flevoland”.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europese landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) is een Europees subsidieprogramma dat projecten ondersteunt die uiteindelijk moeten leiden tot een mooier, vitaler en leefbaarder platteland. Meer informatie over de Europese plattelandsprogramma’s in Flevoland vindt u op www.flevoland.nl.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet