NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overeenstemming realisatie klimaatbuffer Koedoodzone

10 januari 2012

In december 2011 hebben de gemeente Albrandswaard en ARK Natuurontwikkeling overeenstemming bereikt over de realisatie van een klimaatbuffer in de Koedoodzone ten westen van de woonwijk Portland. De klimaatbuffer wordt gerealiseerd in de rand van het gebied Binnenland, ook bekend als de 6 hectare Portland. Ook wordt de zuidelijke oeverstrook van de Koedoodzone bij de klimaatbuffer betrokken. In januari wordt gestart met de aanleg van de klimaatbuffer.

Natuurlijke klimaatbuffers zijn gebieden waar in natte tijden regenwater wordt opgevangen, om in droge tijden een watervoorraad van goede kwaliteit paraat te hebben. Het langer vasthouden van zoet water is het belangrijkste doel van een klimaatbuffer. Bij de aanleg van de klimaatbuffer in de Koedoodzone worden flauwe natuurvriendelijke oevers gemaakt. Deze natuurvriendelijke oevers realiseren een betere waterkwaliteit en geven een enorme natuurwinst op de grens van nat naar droog.

Klimaatbuffer IJsselmonde sluit naadloos aan bij de doelstelling van de provincie Zuid-Holland voor een robuust en veerkrachtig watersysteem. Tevens vormt de klimaatbuffer een belangrijke schakel voor de verbinding met het Landschapspark Het Buijtenland van Rhoon. De Stadsregio draagt bij aan de aanleg van aantrekkelijke recreatieve routes naar het toekomstige Landschapspark. Ook het ministerie van I&M draagt financieel bij aan de totstandkoming van de klimaatbuffer.

De begroeiing in de klimaatbuffer wordt zoveel mogelijk gevormd door spontane ontwikkeling. Om het gebied zich zo natuurlijk en zelfstandig mogelijk te laten ontwikkelen wordt het gebied onderhouden door middel van natuurlijke begrazing met behulp van runderen. Deze runderen zijn niet gevaarlijk voor recreanten, maar men moet de dieren wel met rust laten. Dat betekent niet aaien en voederen. In het voorjaar van 2012 gaan de grote grazers in het veld aan de slag. Tegelijkertijd start ARK met veldlessen voor groep 6, 7 en 8 van basisscholen uit Albrandswaard en Barendrecht – de zogenaamde “natuurexpedities”. In de Zuidpolder van Barendrecht zijn in 2011 al dergelijke natuurexpedities uitgevoerd. Ruim 1.000 leerlingen en begeleidende ouders maakten op niet alledaagse manier kennis met het gedachtegoed van de klimaatbuffer en de natuurlijke processen die in dit landschap een rol spelen.

Voor de realisatie van de klimaatbuffer wordt de rand van het gebied Binnenland door ARK Natuurontwikkeling van de gemeente gekocht. De zuidelijke oeverstroken van de Koedoodzone worden door de gemeente Albrandswaard aan de klimaatbuffer ter beschikking gesteld. De kern van Binnenland is door de gemeenteraad aangewezen als vestigingsplaats voor hippische sport (manege met pensionstalling) in combinatie met een kleinschalige verblijfsvoorziening. De gemeente Albrandswaard is reeds gestart met het benaderen van marktpartijen voor de invulling van deze “uitgeefbare kern”. De gemeente en ARK hebben er vertrouwen in dat een samenwerking tussen de verschillende functies zal leiden tot een mooie invulling van dit gebied.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet