NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Meer aandacht voor natuurtoezicht in Fryslân

8 febr 2012

Meer aandacht voor handhaving in het veld en op het water om de natuur te beschermen. Het tegengaan van de visstroperij en roofvogelvervolging. Dat zijn concrete voorstellen uit de analyse "Borging groene handhaving in Fryslân" van de Friese Milieu Federatie (FMF). De analyse geeft concrete aanbevelingen om de samenwerking tussen toezichthouders op natuur en milieu in Fryslân te verbeteren. De betrokken partijen streven met de maatregelen naar een versterking van de groene handhaving in Fryslân. De analyse werd vanochtend aangeboden aan gedeputeerde Sietske Poepjes.

" We hebben afspraken hoe we in Nederland met onze natuur omgaan. Daar handhaven we ook op. Mensen maar ook de natuur mogen daar op rekenen", zo zegt gedeputeerde Sietske Poepjes.

Het toezicht op natuur en milieu staat onder druk. Dat komt vooral door grote bezuinigingen op natuur, snel veranderende wet- en regelgeving en reorganisaties. Dat heeft consequenties voor de capaciteit van handhavingsorganisaties. In 2010 verdween bijvoorbeeld het visstroperijteam van de politie. Ondertussen verdienen visstropers nog steeds veel zwart geld aan de verkoop en export van snoekbaars. Ook de roofvogelvervolging nam vorig jaar weer toe. Tot slot verliest Staatsbosbeheer in 2012 1/3 van zijn rijksbijdrage, in 2014 is er nog maar 1/3 van over.

Friese aanpak
Fryslân heeft een speciale Toezichtskring Natuurhandhaving. Die bestaat uit politie Fryslân, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, AID, Sportvisserij Fryslân en de provincie. Samen verzorgen zij het toezicht in het veld en op het water. Agenten van de politie en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's) voeren gezamenlijk controles uit. Dat blijkt in de praktijk uitstekend te werken. Desondanks vindt de FMF in het rapport dat er nog verdere verbeteringen mogelijk zijn. Zo kan de inzet van buitengewone opsporingsambtenaren beter. Datzelfde geldt voor controleurs van bijvoorbeeld de sportvisserij. Daarnaast kan de informatievoorziening aan onder andere burgers beter.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet