NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanmelding 5e tranche Crisis-en herstelwet projecten geopend

10 febr 2012

Tot 31 maart 2012 kunnen overheden nieuwe projecten aanmelden bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de vijfde tranche van de Crisis- en herstelwet (Chw). Met de Chw zijn projecten, bijvoorbeeld op het gebied van binnenstedelijke herstructurering of duurzame innovaties, te versnellen of weer vlot te trekken. Daarmee geeft de Chw een impuls aan een duurzaam herstel van de economie. De Chw maakt deel uit van het interdepartementale programma Eenvoudig Beter dat het complexe omgevingsrecht herziet en bundelt in een samenhangende Omgevingswet.

Wat voor projecten?
Aanmelding is mogelijk voor de volgende typen projecten:

ontwikkelingsgebieden
De bepalingen omtrent de ontwikkelingsgebieden bieden de mogelijkheid om de beschikbare milieuruimte te herverdelen en zo nodig voor een periode van maximaal 10 jaar van milieunormen af te wijken.

innovatieve experimenten
Daar waar wettelijke regels en bepalingen belemmerend zijn voor een innovatief project, kan worden afgeweken van een 10-tal wetten en onderliggende bepalingen, mist het project bijdraagt aan een duurzame en economische ontwikkeling en innovatief is.
lokale en (boven)regionale projecten met nationale betekenis
Projecten met een nationale betekenis waaraan alle betrokken overheden zich committeren, kunnen gebruik maken van een versnelde procedure.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet