NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Flevoland en Noord-Holland feliciteren Natuurmonumenten

10 febr 2012

Marker Wadden is een overtuigende stap in het ecologisch herstel van het Markermeer en IJmeer. De provincies Noord-Holland en Flevoland feliciteren Natuurmonumenten met het winnende project de ‘Marker Wadden’. Het project mag rekenen op een bijdrage van 15 miljoen euro uit het Droomfonds van de Postcodeloterij. Met deze bijdrage wil Natuurmonumenten aan de rand van de Randstad een schitterend natuurlandschap tot stand brengen. Met een oppervlakte van tienduizend hectare gaat het om het grootste natuurontwikkelingsproject van ons land. De beide provincies zien de ontwikkeling van de ‘Marker Wadden’ als een significante stap om de natuur in het Markermeer en IJmeer te verbeteren. Ook versterkt het initiatief de internationale aantrekkingskracht van het Markermeer als omgeving van Hoorn, Enkhuizen en Lelystad.

Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening Flevoland, Anne Bliek: ‘Ik vind dit een prachtig voorbeeld van een project waarbij de overheid en private partijen elkaar vinden en versterken. Natuurmonumenten pakt de handschoen op voor het nodige ecologisch herstel van het Markermeer. Rijk, provincies en gemeenten zijn nu aan zet om samen de ecologie op orde te brengen, waardoor er ruimte ontstaat voor economische ontwikkelingen.’

Gebiedsgedeputeerde Markermeer IJmeer Noord-Holland, Joke Geldhof: ‘ Dit is allereerst een felicitatie waard aan Natuurmonumenten. Dit initiatief voor een grootschalig wetland doet recht aan het oude zuiderzeekarakter van het gebied, toen er nog sprake was van eb en vloed en natuurlijk droogvallende gebieden en heeft daarnaast ook recreatieve waarde. Het is een enorme stap voorwaarts om de ambities voor Markermeer-IJmeer ook te kunnen realiseren.’

Het Markermeer en IJmeer zijn unieke natuurgebieden die vallen onder ze zogenaamde Europese Natura2000 richtlijnen. De jarenlange reservering als toekomstige polder de Markerwaard is pas sinds 2006 definitief van de baan. De afgelopen decennia is daarom nauwelijks geïnvesteerd in het behoud en de ontwikkeling van de kwaliteiten van het Markermeer en IJmeer. Met als gevolg dat de ecologische kwaliteit al jaren achteruit loopt vanwege problemen met de slibhuishouding en een tekort aan natuurlijke land-waterzones. De afgelopen jaren is door de regio gewerkt aan een nieuwe visie op het gebied met daarin een belangrijke plaats voor natuurontwikkeling. Dit wordt de eerste stap in de daadwerkelijke uitvoering.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet