NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Mediation Oostvaarderswold vertraagd

6 febr 2012

De provincie Flevoland is teleurgesteld dat het kabinet vrijdag geen besluit heeft genomen over het mediation-traject tussen Flevoland en het rijk over OostvaardersWold. Hierdoor duurt de onzekerheid voor de agrarische ondernemers in het gebied langer.

In het gesprek op 20 december 2011 tussen gedeputeerden Appelman en Witteman van Flevoland aan de ene kant en staatssecretaris Bleker aan de andere kant is een heldere afspraak gemaakt. De afspraak ging over het doorlopen van een mediation-traject met een bindende uitkomst voor de gebiedsontwikkeling OostvaardersWold.

Kabinet
Afgesproken is dat het kabinet deze overeenstemming bevestigt. Door het ministerie was gecommuniceerd dat het kabinet afgelopen vrijdag een besluit zou nemen. Dat is niet gebeurd. Volgens het ministerie hangt de vertraging samen met de lopende onderhandelingen tussen rijk en IPO (Interprovinciaal Overleg) over het decentralisatieakkoord Natuur.

Teleurstelling
Gedeputeerde Marc Witteman: “De provincie is teleurgesteld over de vertraging, vooral omdat de onduidelijkheid voor de betrokken agrariërs in het gebied blijft voortduren.” Flevoland is nog steeds bereid om de lopende juridische procedure op te schorten, maar kan dit pas doen nadat het kabinet heeft ingestemd met het mediation-traject.

Flevoland rekent erop dat de staatssecretaris zijn afspraak met de provincie op korte termijn nakomt en het niet laat aankomen op een uitspraak van de rechter. De provincie heeft dit de staatssecretaris ook laten weten.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet