NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Indienen Green Deals tot eind februari

6 febr 2012

Nieuwe projecten voor de tweede ronde Green Deal kunnen nog tot en met 29 februari worden ingediend via rijksoverheid.nl/greendeal. Al meer dan zestig projecten zijn aangemeld voor de tweede inschrijvingsronde Green Deal. Het gaat om concrete duurzame initiatieven op het gebied van energie, water, grondstoffen en mobiliteit die op zichzelf rendabel zijn, maar vanwege allerlei belemmeringen toch niet tot stand komen.

Vergroenen van samenleving
Het grootste deel van de voorstellen komt vanuit burgerinitiatieven en MKB bedrijven, het vergroenen van de samenleving zien zij als een economische kans. Bijvoorbeeld door elektrisch vervoer, of grondstoffen duurzaam te gebruiken. Het kabinet is op zoek naar meer concrete duurzame initiatieven op het gebied van water, biodiversiteit, grondstoffen en mobiliteit.

Door Green Deals met de samenleving te sluiten zorgt de Rijksoverheid dat deze projecten een zetje in de goede richting krijgen. De overheid kan wet en regelgeving aanpassen, afzetmarkten voor nieuwe technologieŽn ondersteunen, zorgen voor goede samenwerkingsverbanden en de toegang tot de kapitaalmarkt verbeteren

Aanmelden
Initiatieven die passen in de Green Deal kunnen nog tot het eind van deze maand online een voorstel indienen. Voor vragen over de Green Deal kunt u bellen naar Postbus 51 via het nummer: 0800 Ė 8051


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet