NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bleker verliest geloofwaardigheid in Hedwigekwestie

30 jan 2012

Staatssecretaris Bleker dreigt zijn hand te overspelen in de Westerschelde-kwestie. Bij de verdediging voor de Europese Commissie van zijn alternatief voor het ontpolderen van de Hedwigepolder heeft hij professoren opgevoerd die geen professoren blijken te zijn. Hij onderbouwt bovendien zijn rapport met meningen van wetenschappers die bij nader inzien het ontpolderen van de Hedwigepolder een beter alternatief vinden. De geloofwaardigheid van de staatssecretaris is daardoor ernstig in het geding.

Na de Waddenzee is de Westerschelde het meest belangrijke natuurgebied van Nederland. Een uniek intergetijdengebied dat van belang is voor tienduizenden tureluurs, scholeksters, grote sterns en andere trek- en broedvogels. Het gebied heeft echter zwaar te lijden gehad van inpolderingen en verdiepingen van de vaargeul. Daarom strijdt Vogelbescherming Nederland al jaren voor hoogst noodzakelijk natuurherstel, want de aantallen vogels gaan steeds verder achteruit. Herstel lijkt echter ver weg nu staatssecretaris Henk Bleker plannen wil doordrijven die de vereiste, en per verdrag afgesproken, 600 hectare natuurherstel bij lange na niet halen.

Eurocommissaris Potocnik heeft in zijn brief van 13 oktober aan staatssecretaris Bleker in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk gemaakt dat zijn plannen om natuur in de Westerschelde te compenseren bij lange na niet voldoen. Daarop besloot Bleker opnieuw tot wetenschappelijk onderzoek. Vreemd; uit alle onafhankelijke onderzoeken tot dan, ook in opdracht van de Staat, blijkt dat natuurherstel in de Westerschelde alleen kan door de getijdennatuur via ontpoldering te vergroten. De Hedwigepolder komt steeds als het enige alternatief uit de bus.

Blekers alternatieve plannen voor de Hedwigepolder leken onderschreven te worden door twee buitenlandse professoren. De staatssecretaris voegde hun aanbevelingen bij zijn rapport aan de Europese Commissie. Vrij Nederland ontmaskerde op 24 januari wat een gedurfd staaltje bluf blijkt te zijn. Professor Van Beusekom, werkzaam bij het Institut für Hydrologie und Fischereiwissenschaft van de Universiteit van Hamburg en professor Heyer van het Bundesanstalt für Wasserbau, blijken helemaal geen professor te zijn. Misschien nog schokkender; beide wetenschappers verdedigden de alternatieve plannen van Bleker ook helemaal niet echt. Vrij Nederland schrijft: “Alleen jammer dat Justus van Beusekom en Harro Heyer desgevraagd allebei ontkennen dat zij hun stempel van goedkeuring geven aan het oordeel dat de alternatieven voldoende natuurherstel opleveren. Van Beusekom zegt zelfs: “De elegantste oplossing is de Hedwigepolder te ontpolderen.”

De nieuwe stappen van Bleker betekenen opnieuw uitstel in een zaak die al jaren voortsleept. Dat is slecht voor alle direct betrokkenen, maar ook voor de natuur in de Westerschelde. Tienduizenden trekvogels zijn afhankelijk van dit getijdengebied, ze kunnen niet naar andere gebieden uitwijken. Vogelbescherming heeft daarom eerder dit jaar de Staat voor de rechter gedaagd om natuurherstel af te dwingen. De zaak dient dit voorjaar.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet