NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ook VNO-NCW en LTO willen aanwijzing Natura 2000

19 jan 2012

Stem in met de definitieve aanwijzing van 60 tot 75 natuurgebieden als Natura 2000-gebied. Zo luidt de oproep die VNO-NCW en LTO Nederland samen met natuurorganisaties doen aan de Tweede Kamer.

De organisaties wijzen er op dat natuurherstel Ún bedrijfsontwikkeling stagneren, omdat de Kamer definitieve aanwijzing van Natura 2000-gebieden steeds uitstelt. Onduidelijkheid over maatregelen om de stikstofbelasting van deze gebieden op te lossen, is daarbij een obstakel.

Onduidelijkheden
In een brief aan de Kamer beamen de organisaties dat er nog haken en ogen zijn aan de stikstofaanpak, die Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wordt genoemd. Ze dringen er bij staatssecretaris Henk Bleker (CDA) op aan om de onduidelijkheden, onder meer over de effectiviteit en de financiering, zo snel mogelijk op te lossen.

Oplosbaar
Rijk en provincies hebben evenwel aangegeven dat voor 60 tot 75 natuurgebieden het stikstofprobleem is op te lossen met de voorgestelde aanpak. Toch ging de Kamer vorige maand niet akkoord met het voornemen van Bleker om deze groep gebieden alvast aan te wijzen.

Alsnog aanwijzen
VNO-NCW, LTO en natuurorganisaties roepen de Kamer op om volgende week alsnog in te stemmen met de definitieve aanwijzing van deze 60 tot 75 natuurgebieden. Zodat in deze Natura 2000-gebieden het natuurherstel Ún de bedrijfsontwikkeling weer op gang komen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet