NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Alternatieve natuurwet gepresenteerd

24 jan 2012

Het voorstel van staatssecretaris Bleker voor een nieuwe Wet Natuur deugt niet. Daarom presenteerden drie oppositiepartijen 23 januari een alternatieve wet die volgens Natuurmonumenten de goede richting opgaat.
Deze initiatiefwet, Mooi Nederland getiteld, werd op een druk bezocht symposium toegelicht in Den Haag.

Te vondeling gelegd
Algemeen directeur van Natuurmonumenten Jan Jaap de Graeff was een van de sprekers op het symposium en wond er geen doekjes om. Het natuurbeleid wordt volgens hem te vondeling gelegd bij pleegouders die de middelen niet hebben om dit kind groot te brengen. Hij doelde daarbij ook op de buitensporige bezuinigingen op het rijksbudget voor natuur (72 procent) en het overhevelen van de verantwoordelijkheid voor natuur van rijk naar provincie.

De PvdA, D66 en GroenLinks werken aan een eigen natuurwet, die voor de zomer klaar moet zijn. In de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer lichtten zij hun plannen toe. Voorlopig zijn het bouwstenen, maar bijvoorbeeld de Ecologische Hoofdstructuur, het stelsel van aaneengesloten natuurgebieden, mag niet kleiner worden, zoals Bleker wil.

Strafbankje
Ook deze initiatiefwet maakt volgens Job Cohen (PvdA) niet onmiddellijk mogelijk wat we allemaal willen, maar zorgt er wel voor wel dat er samenhang blijft en gebieden en soorten worden beschermd. Alexander Pechtold (D66) noemde de kabinetskoers een vorm van 'desinvesteren'. Volgens Jolande Sap (GroenLinks) is natuur ook belangrijk als uitlaatklep. "Als dat wegvalt, gaan de kosten van de gezondheidszorg nog meer omhoog.

Jan Jaap de Graeff was niet de enige spreker die de plannen van Bleker bekritiseerde. Oud-VVD-minister Ed Nijpels trok fel van leer. "Eigenlijk is het een 'bloody shame' dat ik hier vandaag moet staan als voorzitter van het Bosschap.'' Hij vindt het kwalijk dat "juist de brave mensen die zich vrijwillig inzetten voor de natuur nu in het strafbankje belanden, alsof ze wat verkeerd hebben gedaan. Dit was niet nodig geweest.''

De wensen en aanvullingen op de kabinetplannen voor natuur zagen PvdA, GroenLinks, D66, SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren tot nu toe stranden op de politieke meerderheid van VVD, CDA, PVV en SGP.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet