NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Haalbare en betaalbare koers voor Fries landelijk gebied

27 jan 2012

27 januari spraken Friese overheden, natuurorganisaties en landinrichtingscommissies over de toekomst van het landelijk gebied in Fryslân. De provincie presenteerde tijdens de bijeenkomst in Leeuwarden haar voorlopige plannen. Gedeputeerde Johannes Kramer: ‘Fryslân krijt minder jild fan it Ryk, mar mear sizzenskip. Dêrom moatte wy meiïnoar in eigen griene koers útsette. Dy 't helber en betelber is. In moaie basis dêrfoar is it Grien Manifest. Dêrmei kinne we fierder'.

De provincie werkt aan nieuw beleid voor natuur, landschap en landbouw. En voor water en gebiedsontwikkeling. De afgelopen tijd dachten partners uit het landelijk gebied mee over het nieuwe beleid. Dit leverde enkele provinciale dilemma's op. De provincie besprak deze dilemma's vrijdag met de partners.

Provinciale Staten beslissen in mei over de inhoud van de plannen en de financiën.

Groen Manifest
De Provinciale Commissie voor het landelijk gebied (PCLG) presenteerde in juli 2011 het Groen Manifest. Hierin staan voorstellen hoe om te gaan met de doelen voor het landelijk gebied in tijden van financiële krapte. Dit met als motto ‘Wát je doet, doe dat goed'. De PCLG is een adviescommissie voor Gedeputeerde Staten. De ondertekenaars pleitten onder andere voor focus op bepaalde gebieden en ondersteuning van kansrijke projecten en initiatieven.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet