NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Drentse Staten tegen natuurakkoord, maar voor uitvoeringsafspraken

22 februari 2012

Een meerderheid van Provinciale Staten van Drenthe, bestaande uit PvdA, D66, GroenLinks, SP en ChristenUnie, wijst het Onderhandelingsakkoord Natuur en Landelijk gebied af. Toch zal de provincie het natuurakkoord wel uitvoeren om verdere vertraging in de uitvoering van natuurprojecten te voorkomen.

Eind december 2011 stemden de Drentse Staten al tegen het Onderhandelingsakkoord Natuur, waarbij provincies verantwoordelijk worden voor de inrichting van het landelijke gebied en voor het regionale beleid voor natuur, recreatie en toerisme, landschap, structuurversterking van de landbouw en leefbaarheid. Tegelijkertijd wordt het budget hiervoor fors gekort.

Op woensdag 22 februari is in een extra Statenvergadering het aangepaste natuurakkoord besproken dat staatssecretaris Bleker begin deze maand sloot met het Interprovinciaal Overleg. Hoewel een meerderheid in de Staten nog altijd niet achter het akkoord staat, is toch besloten in te stemmen met de uitvoeringsafspraken. De verwachting is dat het nadelig voor Drenthe is om de verdere uitvoering van het natuurbeleid te blokkeren door juridische procedures.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet