NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Safariplan voor Oostvaardersplassen

20 febr 2012

Staatsbosbeheer (SBB) wil dit jaar een proef houden om het publiek meer van de Oostvaardersplassen te kunnen laten genieten. Vanaf half april zou het mogelijk zijn om er naast de bekende excursies en wandelingen ook te eten, overnachten of een trouwreportage te maken.

Staatsbosbeheer hoopt op deze manier het recreatieve aanbod in het gebied te verbreden en meer mensen dit natuurgebied te laten beleven. De locaties zijn door de boswachters van Staatsbosbeheer zorgvuldig gekozen. Niet alleen om bezoekers optimaal te kunnen laten genieten van het gebied, maar ook om verstoring voor de dieren te voorkomen.

Vergunning
Omdat de Oostvaardersplassen een Natura 2000-gebied is, heeft Staatsbosbeheer voor de invoering van deze nieuwe vormen van natuurrecreatie een vergunning nodig. De provincie is het bevoegd gezag waarbij SBB een vergunning kan aanvragen. In een vooroverleg heeft SBB aangegeven dat het totale aantal excursies niet zal toenemen. De provincie wacht de aanvraag voor een vergunning af. Door middel van een toets moet worden nagegaan of, en zo ja welke effecten er zullen optreden op de beschermde natuurwaarden van het gebied. Omdat veel soorten er nogal in de verdrukking verkeren, vindt zorgvuldig afweging plaats en is vergunningverlening geen automatisme.

Exclusief
SBB ziet 2012 als jaar van het experiment om te kijken of deze vernieuwende en exclusieve vorm van recreatie op voldoende belangstelling kan rekenen en aansluit bij de wensen van het publiek. De opbrengsten uit dit project wil SBB gebruiken om bestaande plannen in de Oostvaardersplassen te verwezenlijken en om de kwaliteit van de natuur, de recreatieve voorzieningen en de beschutting voor de grote grazers te verbeteren.

Meer informatie volgt in maart via de website exclusiefoostvaardersplasssen.nl.
Zie voor een recente winterse aanblik van de Oostvaardersplassen de video van ecoloog en fotograaf/filmer Ruben Smit via www.oostvaardersplasseninbeeld.nl. Hij filmt op verzoek van Staatsbosbeheer een jaar lang de ontwikkelingen in dit natuurgebied tussen Lelystad en Almere.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet