NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Planbureau: Natuurakkoord stopt achteruitgang natuurkwaliteit niet

16 febr 2012

Ook de aanvullende maatregelen uit het natuurakkoord tussen Rijk en provincies in combinatie met de bezuinigingen op natuur versoberen de bescherming van planten, dieren en habitats. Hierdoor worden de internationale verplichtingen niet nagekomen. Er is nog geen plan om de langetermijndoelen wel te realiseren.

Deze conclusies trekt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een inschatting van de effecten op de aanvullingen op en de uitvoeringsafspraken bij het Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur, uitgevoerd op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Deze toets op het onderhandelingsakkoord is vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet