NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Debat Natuurakkoord: motie van afkeuring niet aangenomen

17 febr 2012

Staatssecretaris Bleker heeft het volste vertrouwen in de uitvoering van het Natuurakkoord door de provincies. Dat bleek uit het Kamerdebat van 16 februari over het Natuurakkoord. In 2016 vindt een evaluatie plaats; dan wordt bekeken worden of bijstelling nodig is.

Een motie van afkeuring van PvdA en GroenLinks over de handelswijze van staatssecretaris Bleker rondom het akkoord werd niet aangenomen. Dat geldt ook voor een motie over het intrekken van het Natuurakkoord (GroenLinks) en een motie over het aanpassen van het akkoord om te kunnen voldoen aan internationale verplichtingen (PvdA en GroenLinks). Deze moties waren echter wel tekenend voor de zeer kritische houding van de oppositie tijdens het debat. Daarbij vielen harde woorden en werd het natuurbeleid van de staatssecretaris als onverantwoord bestempeld.

De decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies was geen punt van discussie in het debat, maar het gebrek aan geld. Volgens D66, PvdA, GroenLinks, PvdD, CU en SP is er te weinig geld voor het uitvoeren van de afspraken en worden de provincies daarmee met een onmogelijke taak opgezadeld. Hierbij werd verwezen naar conclusies van het Planbureau voor de Leefomgeving dat met de bezuinigingen de internationale verplichtingen niet zullen worden nagekomen. De staatssecretaris echter, noemt het Natuurakkoord in deze tijd van bezuinigingen, een realistisch en haalbaar plan.

De staatssecretaris kon rekenen op steun van de regeringspartijen en gedoogpartner PVV. Kamerlid Koopmans (CDA) vond het een passend akkoord in tijden van bezuinigingen: realistisch met haalbare doelen. Ook de VVD vond het akkoord een stevige basis voor decentralisatie en de recent gemaakte uitvoeringsafspraken geven helderheid over de uitvoering.

De staatssecretaris gaf toe dat er nog onzekerheden zijn over de financiering van de hydrologische maatregelen van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Hij snapt dat provincies op dit punt nog een voorbehoud hebben. Hij benadrukte dat hij hierover de komende maanden met provincies en waterschappen verder spreekt en te onderzoeken hoe de PAS financieel kan worden gedekt.

De aanpak die het kabinet en coalitiepartijen voorstaan over Natura 2000 en PAS kwam ook aan de orde. Kamerlid Koopmans vindt, met steun van Bleker, dat het kabinet pas definitieve aanwijzingsbesluiten voor Naturagebieden mag geven als er zicht is op ‘haalbaarheid en betaalbaarheid’. Zonodig moeten de plannen dan worden aangepast aan financiële mogelijkheden.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet