NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gedragscode recreatie IJsselmeer gereed

17 febr 2012

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft vrijdag 17 februari 2012 de Gedragscode Waterrecreatie IJsselmeergebied in ontvangst genomen. Daarmee krijgen waterrecreanten tips over hoe ze rekening kunnen houden met de natuur in het IJsselmeer, dat een beschermde Natura-2000-status heeft.

De gedragscode is gemaakt door de Regiegroep Recreatie & Natuur, een samenwerkingsverband van de Stichting Waterrecreatie IJsselmeer en Randmeren, Vogelbescherming Nederland en Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ). De gedragscode moet ervoor zorgen dat recreanten zich bewuster worden van de natuur rondom hen heen. Als dat lukt is het niet nodig om strenge maatregelen toe te passen zoals het afsluiten van gebieden voor recreanten.

Natuur en economie
Volgens staatssecretaris Henk Bleker is het een goed voorbeeld van hoe natuur en economie hand in hand kunnen gaan: In de natuur zijn is een menselijke behoefte. Economie kan niet buiten de actieveling die er af en toe op uit trekt. Zo kan ik me geen IJsselmeer voorstellen zonder water, surfers, vissers en meeuwen. U laat zien hoe het k kan in een Natura 2000-gebied. Hier gaat helemaal niets op slot. Er is ruimte voor andere ontwikkelingen. Terwijl de natuur ook haar gang gaat.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet