NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Atsma geeft startsein voor opknapbeurt uiterwaarden

17 febr 2012

Voor het kappen, snoeien en maaien van de uiterwaarden langs 600 kilometer rivier van de Rijn, Maas, Waal, IJssel en Merwede heeft staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu vandaag het startsein gegeven. Rijkswaterstaat stroomlijnt langs de rivieren de gebieden waar de aanwezige bomen en struiken een snelle afvoer van rivierwater letterlijk in de weg staan. Hierbij wordt rekening gehouden met landschappelijke en (internationale) natuurwaarden. Tot 2016 worden in totaal zo’n 3.000 voetbalvelden aan bos en struikgewas aangepakt om de waterveiligheid van de inwoners van het rivierengebied te vergoten. De aftrap vindt plaats in de Gelderse Breemwaard en Gamerensche waarden waar Staatsbosbeheer de Waal uiterwaarden gaat aanpakken.

“Om de overmatige begroeiing in de uiterwaarden van de grote rivieren aan te pakken heb ik 75 miljoen euro toegezegd zodat het rivierwater sneller kan doorstromen bij hoogwater en minder hard stijgt”, aldus staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. “Samen met partners als Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied werken we hard aan het verbeteren van de waterveiligheid, op een zeer daadkrachtige wijze. Samen zorgen we voor veilige en natuurlijke uiterwaarden.” In 2016 zijn alle uiterwaarden aangepakt.

Niet alleen worden de uiterwaarden aangepakt, ook wordt er hard gewerkt om de rivieren meer de ruimte te geven. Zo worden de uiterwaarden bijvoorbeeld verruimd door de dijken verder landinwaarts te leggen of door geulen te graven. Hiermee wordt bij hoogwater bescherming geboden voor de vier miljoen inwoners van het rivierengebied. Overmatige begroeiing op de verkeerde plek kan een snelle afvoer van rivierwater letterlijk in de weg staan en een negatief effect hebben op de genomen rivierverruimingen. Daarom pakt Rijkswaterstaat, samen met de beheerders en eigenaren van de gebieden, de vegetatie in de uiterwaarden aan. Dat betekent bijvoorbeeld dat er in plaats van bos, weer ruimte is voor meer oorspronkelijke flora en fauna in de uiterwaarden, zoals natuurlijke graslanden.

Vandaag is Staatsbosbeheer gestart met de voorbereidende werkzaamheden in de Breemwaard en Gamerensche Waarden aan de Waal bij Zaltbommel. Voor de start van het broedseizoen, medio maart, worden hier rasters en roosters verplaatst zodat de grazers in de Breemwaard meer uitloopgebied krijgen om de begroeiing kort te houden. Tevens worden de eerste bomen, voor zover nu mogelijk vanwege het natte winterseizoen en de bevroren ondergrond, aangepakt. Vanaf september wordt de overige vegetatie aangepakt. Voor Staatsbosbeheer is waterveiligheid net zo belangrijk als natuurbeheer. Met een goed beheer gericht op natuurontwikkeling en ruimte voor hoog water, worden de uiterwaarden mooie, natuurlijke en veilige gebieden. In 2012 gaat Rijkswaterstaat verder aan de slag op verschillende plekken langs de Rijn, Maas, Waal en IJssel.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet