NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Raad van State laat inpassingsplan 'Waterdunen' bijna geheel in stand

15 febr 2012

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het provinciale inpassingsplan 'Waterdunen' en het bijbehorende exploitatieplan van provinciale staten van Zeeland, nagenoeg geheel in stand gelaten. Dat blijkt uit een uitspraak van vandaag (15 februari 2012). Het plan maakt het mogelijk een natuur- en recreatiegebied aan te leggen in West Zeeuws-Vlaanderen. De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, de Stichting verbeterde gebiedsaanpak Breskens Groede en twee inwoners uit Breskens en Groede hadden de Raad van State gevraagd het inpassingsplan te vernietigen. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

De bezwaarmakers verzetten zich tegen de aanleg van natuur- en recreatiegebied, omdat er geen noodzaak voor zou zijn. Het plan zou verder leiden tot nadelige gevolgen voor de woon- en leefomgeving en voor de bedrijfsvoering van verschillende bedrijven. Ook zou het plan leiden tot verzilting van landbouwgronden en tot overlast van insecten en onkruidzaden. De Raad van State heeft deze bezwaren ongegrond verklaard.

Op twee punten hebben provinciale staten het plan echter niet zorgvuldig voorbereid. Het gaat om twee agrarische percelen aan de Puijendijk en de Langeweg die in het plan een woonbestemming hebben gekregen. Omdat echter niet aannemelijk is dat het agrarische gebruik snel zal worden beŽindigd en provinciale staten de percelen niet willen onteigenen, is naar het oordeel van de Raad van State onzeker dat de woonbestemming binnen afzienbare tijd zal worden gerealiseerd. Daarom is de woonbestemming voor deze percelen vernietigd.

Met het inpassingsplan kan een 350 hectare groot natuur- en recreatiegebied worden aangelegd in de Oud- en Jong-Breskenspolder in West Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast wordt ook recreatiebedrijf Park Napoleon Have uitgebreid. Zo worden er recreatieverblijven in nieuwe duinen en schorren gebouwd, een duincamping met 300 plaatsen, een hotel en een boulevard met kleinschalige horeca en detailhandel. Ook wordt 250 hectare toegankelijke getijdennatuur (slikken en schorren) aangelegd.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet