NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overleg natuurherstel Westerschelde in laatste fase

16 febr 2012

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft op 16 februari 2012 een gesprek gehad met eurocommissaris voor milieu Janez Poto?nik. De bijeenkomst vond plaats op verzoek van staatssecretaris Bleker. Er is onder meer gesproken over het vereiste herstel van de beschermde habitat in de Westerschelde.

Commissaris Poto?nik onderstreepte dat de Europese Commissie nog geen formeel besluit heeft genomen over het Nederlandse voorstel voor alternatieve maatregelen voor natuurherstel.

Staatssecretaris Bleker bevestigde dat Nederland de verplichting heeft om uit hoofde van de EU-wetgeving de habitat in de Westerschelde te herstellen

Afronding analyse
De Europese Commissie is nog bezig met de afronding van haar analyse van de nieuwste inbreng van de Nederlandse autoriteiten, die de Europese Commissie op 20 januari 2012 heeft ontvangen.

De analyse van de Commissie is dat het huidige voorstel niet gelijkwaardig is in termen van bescherming van de natuur met het voorstel van 2005. Als de analyse van de Commissie afgerond is, neemt zij een besluit over de te volgen weg.

Oplossing
Beide partijen onderstreepten hun bereidheid en het gevoel van urgentie om een bevredigende oplossing te vinden vanuit oogpunt van natuurbescherming.

"We gaan nu de laatste fase in van intensieve discussies", aldus staatssecretaris Bleker en commissaris Poto?nik.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet