NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

CLM lanceert online meetlat voor agro-biodiversiteit

16 febr 2012

CLM heeft een nieuwe internet-meetlat ontwikkeld voor biodiversiteit: Gaia. De komende maanden gaat CLM met die meetlat op ca. 100 bedrijven de inzet van agrariërs in beeld brengen. Bijvoorbeeld de variatie aan gewassen, oppervlakte en beheer van slootkanten, bodemleven en nestkasten op het erf. De meetlat levert een biodiversiteitscore op in heldere diagrammen. Zo kunnen boeren hun bedrijf vergelijken met het gemiddelde van de ANV of in de regio.

De meetlat is ontwikkeld samen met boeren en met inbreng van bedrijven zoals SuikerUnie, Unilever en Cono. Tijdens de presentatie van de meetlat op 9 februari bleken food bedrijven, agrarische organisaties en overheden geďnteresseerd de meetlat te gaan gebruiken. Voedingsbedrijven en supermarkten kunnen de meetlat gebruiken in hun duurzaamheidsprogramma’s, desgewenst ook gekoppeld aan certificering. Sikke Meerman van Unilever: “Het meetbaar maken van biodiversiteit is een van de vijf hoofdelementen van ons duurzaamheidsprogramma.” Agrarische natuurverenigingen kunnen zicht profileren en de meetlat inzetten om hun prestaties te laten zien voor uitwerking en financiering van biodiversiteit als nieuwe ecosysteemdienst. Maar ook kan de meetlat gebruikt worden om verschillende scenario’s voor de vergroening van het GLB beleid te verkennen.

De meetlat is gratis toegankelijk voor individuele boeren. Voor ANV’s is er een aanbieding om groepsrapportages te maken als voor 1 mei minstens 20 leden de meetlat invullen. Partijen die de meetlat voor groepen willen inzetten, kunnen een gebruikersovereenkomst afsluiten. Daarbij is maatwerk mogelijk in de vragenlijst, de groepsbegeleiding en groepsrapportages. Agrariërs kunnen hun score voor biodiversiteit nu al bepalen via http://gaiameetlat.nl

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet