NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Plan Oostvaarderswold terug bij af

8 maart 2012

Het Wereld Natuur Fonds betreurt de uitspraak van de Raad van State, die deze week een streep haalde door het bestemmingsplan voor het Oostvaarderswold.

Hierdoor is een geheel nieuwe situatie ontstaan. Zonder een goedgekeurd bestemmingsplan waarin de natuur op ‘1’ staat, is er voor het WNF geen ruimte om te opereren.

“We moeten in deze tijden elk dubbeltje van onze donateurs twee keer omdraaien”, zegt directeur Johan van de Gronden. “We zouden niets liever doen dan het oorspronkelijke plan helpen realiseren, met alle voordelen en groene banen voor Flevoland van dien, maar het mag niet zo zijn. Staatssecretaris Bleker heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat dit plan zou worden gerealiseerd. Gefeliciteerd. De Provincie Flevoland zal nu wel studeren op alternatieven. Mocht er binnenkort alsnog een alternatief plan op de provinciale tekentafel komen waaruit een grootschalige natuurontwikkelingsambitie spreekt, dan zijn we er als de kippen bij. Anders is het helaas einde oefening.”

Grootste aaneengesloten natuurgebied in Nederland
WNF was voornemens om op uitnodiging van de Provincie Flevoland met Staatsbosbeheer en het Flevo-landschap een consortium te vormen om de ontwikkeling en realisatie van het Oostvaarderswold ter hand te nemen, samen met particuliere investeerders. In de Flevopolder zou, door de verbinding van de Oostvaardersplassen met het Horsterwold, het grootste aaneengesloten natuurgebied op land in Nederland ontstaan, met een grootte van 15.000 hectare. Het gebied heeft volgens WNF de potentie om uit te groeien tot één van de belangrijkste nieuwe natuurgebieden in West-Europa.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet