NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Waddenprovincies richten organisatie op voor Waddenfonds

13 mrt 2012

Gedeputeerde Staten van de Waddenprovincies Friesland, Groningen en Noord-Holland hebben besloten dat zij samen een ‘Gemeenschappelijk Regeling’ (GR) op willen richten voor het Waddenfonds. De GR is de basis voor een uitvoeringsorganisatie die het Waddenfonds gaat beheren. Deze uitvoeringsorganisatie stelt regelingen op, beoordeelt aanvragen en verstrekt subsidies.

Een bijdrage uit het fonds moet een aanvulling zijn op bestaande ontwikkelingen en projecten van aanvragende organisaties. De spelregels voor aanvragers worden halverwege 2012 duidelijk. De komende 14 jaar komt met het Waddenfonds circa 500 miljoen euro beschikbaar voor de Waddenregio. Van partijen die een bijdrage ontvangen uit het fonds worden dus eigen investeringen gevraagd. Met deze cofinanciering bedraagt de totale investering in het waddengebied naar verwachting meer dan 1 miljard euro.

Het Waddenfonds verbindt
De Waddenprovincies willen programmatisch gaan werken. De provincies staan een aanpak voor waarbij regionale partijen samen met integrale plannen komen en hun kennis bundelen zodat meer samenhang kan ontstaan. Op die manier kunnen de projecten met een bijdrage uit het Waddenfonds goed aansluiten bij regionale belangen en ontwikkelingen.

Gemeenschappelijke regeling
Op 1 januari 2012 hebben de provincies Noord-Holland, Friesland, en Groningen de verantwoordelijkheid voor het Waddenfonds overgenomen van het Rijk. Daarbij heeft het Rijk de voorwaarde gesteld dat het fonds op een onafhankelijke wijze beheerd gaat worden. Een GR is daarvoor een geschikte vorm omdat het fonds daarmee onafhankelijk is van de individuele provinciale begrotingen. Het Waddenfonds krijgt een algemeen bestuur met een gedeputeerde uit iedere Waddenprovincie. Provinciale Staten wijzen deze aan. Iedere collegeperiode wisselt het voorzitterschap van het fonds tussen de provincies. De GR vermeldt welke belangen er behartigd worden en welke bevoegdheden door Provinciale Staten overgedragen worden aan het algemeen bestuur van de GR. De instelling van deze GR wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de Provinciale Staten van de drie provincies.

Duurzame ontwikkelingen
Met de overgang van het fonds naar de provincies is het doel van het Waddenfonds hetzelfde gebleven: het verbeteren van de duurzame ontwikkelingen op het gebied van natuur, energie landschap en economie door meerjarenafspraken te maken met partijen in de Waddenregio.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet