NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Atsma enthousiast over natuurlijke aanpak wateroverlast

7 mrt 2012

Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu was 5 maart op werkbezoek bij Natuurmonumenten in De Onlanden, onder de rook van de stad Groningen. De staatssecretaris was enthousiast over de nieuwe aanpak van wateroverlast in Groningen.
Atsma zei aan het einde van het bezoek: 'je zou wel gek zijn als je deze combinatie van waterveilgheid, natuur, recreatie en landbouw laat liggen'. De Onlanden, op de grens van de provincies Drenthe en Groningen, werd begin dit jaar voor het eerst ingezet als waterbergingsgebied. Toen kampte het noorden van het land met langdurig hoogwater. Op 5 maart nam staatssecretaris Atsma zelf een kijkje in het gebied.

Natuur als bondgenoot
Teo Wams van Natuurmonumenten reageerde blij op de opstelling van Atsma: 'wij wilden laten zien dat deze aanpak - natuur als bondgenoot van de mens - werkt en dure technische maatregelen zoals dijken en sluizen overbodig maakt. En in een economisch moeilijke tijd kun je hiermee geld uitsparen', benadrukte hij.

Atsma spoorde de initiatiefnemers, waaronder Natuurmonumenten, aan dit soort projecten van de grond te tillen in het laaggelegen westen van het land. Aan Teo Wams, die tevens voorzitter is van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, was die oproep goed besteed. Hij onderstreepte dat klimaatbuffers relatief weinig kosten vergeleken met dijkversterkingen of nieuwe gemalen.

Achtergrond
De Onlanden werd versneld aangelegd na de wateroverlast in 1998, toen de stad Groningen geen droge voeten hield. Met een investering van 1,1 miljoen euro droeg het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bij aan de aanleg die in totaal 41 miljoen euro kostte. Het gebied is de grootste klimaatbuffer (2.000 hectare) van Nederland en werd tot stand gebracht door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Drenthe.

Wandelen en fietsen
De Onlanden is, naast waterbergingsgebied, ook een prachtig natuurgebied in wording. De afgelopen tijd wisten al veel vogelsoorten, zoals kemphanen, bonte strandlopers, grutto's en wintertaling het gebied te vinden. Alhoewel er nog geen routes zijn uitgezet, is het leuk om er even een kijkje te nemen. Regelmatig staan er ook waarnemingen op de Facebookpagina De Onlanden. Iets gezien in het gebied? Zet het op de Facebookpagina en deel je waarneming met andere fans van het gebied.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet