NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zeevogels het meest met uitsterven bedreigd

9 mrt 2012

Zeevogels zijn van alle groepen vogels het meest bedreigd. De laatste jaren is de druk op deze groep zo toegenomen dat veel zeevogels met uitsterven worden bedreigd. De commerciŽle visserij is de belangrijkste oorzaak van de sterke achteruitgang van het aantal zeevogels.

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van BirdLife International voor de Rode Lijst van bedreigde soorten van IUCN (International Union for Conservation of Nature). Vogelbescherming Nederland is nauw verbonden met koepelorganisatie BirdLife International.
Van de in totaal 346 soorten zeevogels worden maar liefst 97 met uitsterven bedreigd. Nog eens 35 soorten zijn bijna bedreigd. Daarmee bevindt in totaal 38 procent van de zeevogels zich in de gevarenzone.

Vooral met de 22 soorten albatrossen gaat het bergafwaarts. Van deze majestueuze vogelsoorten vecht driekwart voor zijn voortbestaan. Een daarvan is de Amsterdam Albatros waarvan er op dit moment nog maar zoín 130 over zijn.

De mens is de belangrijkste oorzaak van de sterke achteruitgang. De commerciŽle visserij zorgt ervoor dat minder voedsel voor de zeevogels overblijft. Ook verdrinken jaarlijks honderdduizenden vogels doordat ze verstrikt raken in netten en haken.

Daarnaast hebben broedplaatsen van veel zeevogels te lijden onder exoten. Zo vallen op veel eilanden eieren en kuikens ten prooi aan ratten die daar door het toedoen van mensen terecht zijn gekomen.

Om deze achteruitgang te stoppen, moeten de leefgebieden van zeevogels worden beschermd en de verspreiding van exoten worden tegengegaan, stellen Vogelbescherming Nederland en IUCN. Veel winst is te halen in betere vistechnieken.

Met relatief eenvoudige middelen kan voorkomen worden dat 90 procent van de vogels verdrinken door visserij. Zulke technieken worden al door enkele landen voorgeschreven, maar zouden op veel grotere schaal moeten worden toegepast.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet