NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Uitvoering Natuurakkoord van start

29 febr 2012

De uitvoering van het Natuurakkoord kan op korte termijn van start. Begin februari bereikten staatssecretaris Bleker (ELI) en minister Spies (Binnenlandse Zaken) met de overlegdelegatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO), onder leiding van voorzitter Johan Remkes, overeenstemming over nadere uitvoeringsafspraken bij het akkoord.

Deze afspraken leiden er toe dat acht provincies inmiddels hebben ingestemd met het onderhandelingsakkoord. Drie andere provincies (Groningen, Drenthe en Fryslân) stemmen niet met het akkoord in, maar werken wel mee aan de uitvoering van het akkoord. In Groningen moet het voorstel van het college van GS nog wel door Provinciale Staten worden bekrachtigd. Flevoland overweegt ook mee te werken aan de uitvoering, maar wil eerst van staatssecretaris Bleker nadere duidelijkheid over de uitzonderingspositie die in de uitvoeringsafspraken is overeengekomen over de financiering van het natuurgebied Oostvaarderswold.

Het natuurakkoord regelt de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het natuurbeleid van rijk naar provincies. Ook op andere onderdelen van het beleid in het landelijk gebied komt de verantwoordelijkheid bij de provincies te liggen.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet