NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Oudste edelherten van Nederland in de Oostvaardersplassen?

2 mrt 2012

In de Oostvaardersplassen leven waarschijnlijk de oudste edelherten van Nederland. Twee hindes, vrouwelijke edelherten, met de respectabele leeftijd van 22 jaar, worden met regelmaat gesignaleerd. Deze week is een van de dieren gefilmd. De dieren waren ten tijde van het uitzetten in 1992 ongeveer 1,5 jaar oud, en afkomstig uit Schotland. Boswachter Jan Griekspoor van Staatsbosbeheer: "We zien de hindes regelmatig voorbij kuieren als ze net een modderbad hebben genomen. Ze zijn niet schuw, daardoor kunnen we ze steeds goed bekijken. De dames op leeftijd zijn in goede conditie en krijgen inmiddels geen kalveren meer." De hindes hebben een klein loodje in het oor, en zijn daardoor goed herkenbaar.

Bij de Oostvaardersplassen, natuurgebied van Staatsbosbeheer tussen Lelystad en Almere, denken veel mensen direct aan de grote grazers die er leven. De konikpaarden, Heckrunderen en edelherten maken grote indruk. En dat ze er een natuurlijk leven mogen leiden, is duidelijk. Door hun gedrag creŽren de grazers een gevarieerd landschap waarin een groot aantal plant- en diersoorten kan voortbestaan en zich duurzaam kan ontwikkelen. In 1983 zijn 32 Heckrunderen in het gebied vrij gelaten. In 1985 volgden 20 konikpaarden en in de loop van 1992 en 1993 57 edelherten. De edelherten die toen werden uitgezet, hadden allemaal een merkteken in het oor. De hindes hebben zo'n merkteken, daarom zijn de twee nu nog te herkennen als edelherten van het eerste uur.

Natuurgebied
De Oostvaardersplassen vormt nationaal en internationaal een boegbeeld voor natuurontwikkeling. Het is een groot natuurgebied met een rijke flora en fauna. Natuurlijke processen zorgen er voor dat bedreigde en zeldzame vogelsoorten een plek hebben gevonden en kunnen voortbestaan. De begrazing door grauwe gans, wild levende paarden, runderen en edelherten spelen een hoofdrol in die natuurlijke processen. Daarnaast is het gebied voor veel trekvogels een belangrijke schakel in hun trekroute en beroemd vanwege het eerste broedgeval van de zeearend in Nederland sinds de Middeleeuwen. De zeearend broedt dit jaar alweer voor de zevende keer in het natuurgebied.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet