NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuw natuurgebied in de Geerpolder Zuid-Holland

2 mrt 2012

Gedeputeerde Han Weber van Zuid-Holland heeft vrijdag 2 maart het nieuwe natuurgebied in de Geerpolder geopend. Het natuurgebied is een particulier initiatief van de Zorgboerderij de Boerderijn, vleesveehouder Jan Groenewegen en Boerderij de Vierhuizen. "De provincie juicht particuliere initiatieven zoals deze van harte toe", zei Han Weber bij de opening. "Met een grotere particuliere deelname worden niet alleen natuurdoelen gerealiseerd, maar het draagt ook bij aan economische activiteit op het platteland, een bredere, maatschappelijke participatie en waardering van het bereiken en behouden van natuurdoelen."

De provincie Zuid-Holland heeft met subsidies financieel bijgedragen aan de ontwikkeling van dit particuliere initiatief. Met de opening van het nieuwe gebied heeft het netwerk van natuurgebieden, de zogeheten Ecologische Hoofdstructuur (EHS), er 50 hectare nieuwe natuur bij. Om voor voldoende biodiversiteit te zorgen, zijn in het nieuwe natuurgebied onder andere natuurvriendelijke oevers, een poel, een plas-drasterrein en een moeraslandje aangelegd.

Meer dan natuur alleen
Tijdens de ontwikkeling zijn naast natuurdoelen ook verbeteringen gerealiseerd in de agrarische structuur (ruilverkaveling) en de waterhuishouding. De drie nieuwe natuurbeheerders hebben bovendien gezamenlijk een plan gemaakt voor een recreatieve ontsluiting door middel van een wandelpad door het gebied. "Op deze manier wordt deze prachtige polder toegankelijke gemaakt voor Zuid-Hollandse burgers, natuur heeft er de ruimte en kan er worden beleefd," vertelt Han Weber enthousiast.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet