NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie: RvS uitspraak was technische toets OostvaardersWold

26 maart 2012

De provincie Flevoland leest de uitspraak van de bestuursrechter in Zwolle over de vergoeding voor OostvaardersWold als een technische beoordeling. Daarmee wordt voorbijgegaan aan gemaakte bestuurlijke afspraken die later in de bestuursovereenkomst verwerkt zouden worden.

Vorige week deed de bestuursrechter in Zwolle uitspraak over het beroep dat de provincie had aangetekend tegen de toegekende rijksbijdrage voor het OostvaardersWold. De rechter bepaalde dat de provincie 81 miljoen euro krijgt, zoals het rijk in 2010 had vastgesteld. Van dit bedrag is ruim 61 miljoen euro bestemd voor OostvaardersWold.

Geen bezwaar
De rechter oordeelt dat de provincie bezwaar had moeten maken tegen de beschikking in 2009. Dat heeft de provincie niet gedaan, omdat ze met de minister had afgesproken dat aanvullende financiŽn in de tussentijdse evaluatie van de bestuursovereenkomst in 2010 zouden worden geregeld. De rechtbank heeft zijn uitspraak gebaseerd op de eerder getekende overeenkomst en de daarin opgenomen bedragen en heeft de beschikking voor OostvaardersWold daar technisch aan getoetst.

Consequenties
Voor GS is het nu zaak om de financiŽle en juridische consequenties te bepalen en te verwerken in het procesvoorstel over OostvaardersWold. De provincie heeft zes weken na verzending van de uitspraak de gelegenheid om beroep in te stellen tegen de uitspraak. Een besluit hierover nemen GS na overleg met Provinciale Staten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet