NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Oplevering ecologische verbindingszone Lunterse Beek

21 maart 2012

Op woensdag 21 maart plantten 60 kinderen uit Renswoude bomen bij de nieuw ingerichte Lunterse Beek. WaterschapVallei & Eem heeft de beek bij Renswoude omgevormd tot een ecologische verbindingszone.

Het planten van bomen die voor schaduw bij de beek zorgen, vormt het sluitstuk van deze aanpak. Door de beek opnieuw in te richten voldoet het aan Europese regels voor schoon oppervlaktewater, de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Ecologische waarde
De Lunterse Beek bij Renswoude heeft door de aanpak een hogere landschappelijke en ecologische waarde gekregen. De beek kronkelt weer door het landschap en er zijn overstromingsvlaktes afgegraven. De elzen en wilgen die daar gaan groeien zorgen voor schaduw bij de beek. Een stuw wordt buiten gebruik gesteld en er zijn pakketten met dood hout aangebracht waardoor een hogere en meer diverse stroomsnelheid van het water in de beek ontstaat. Dit alles leidt tot meer variatie in plantengroei en dierlijk leven. Vissen, libellen en vogels zoals de ijsvogel, die voorheen nauwelijks voorkwamen bij de beek, kunnen straks vaker worden aangetroffen.

Versterking, verbinding en vernieuwing
Gedeputeerde Ralph de Vries meldde dat hij trots is dat de uitbreiding en versterking van de natuur, in en langs de Lunterse Beek, een leefgebied aan planten en dieren biedt en daarnaast de landgoederen verbindt in het stroomgebied. De Vries: "Die verbinding is er ook geweest op het gebied van samenwerking met onder andere het Waterschap Vallei en Eem. Die is al begonnen in 2008 toen Waterschap en provincie samen besloten om voor alle beken in de Gelderse Vallei de handen inéén te slaan en een gezamenlijke concreet uitgewerkte visie te maken voor de verschillende beken. Beide organisaties zijn over de grenzen van hun eigen verantwoordelijkheden gestapt en hebben die samengevoegd. Ook in de projectuitwerking en uitvoering is die samenwerking voortgezet. Je kan gerust stellen dat de Lunterse Beek- project Beekweide hier het resultaat van is. Het is een staaltje van lef, waar kennis en kunde van alle partijen door heen meanderen. Die samenwerking en vernieuwing zie je hier terug in de natuur die zeker leidt tot meer biodiversiteit."

Door de rood voor groenregeling is in Renswoude een integraal gebiedsontwikkelingsplan tot stand gekomen waarin groen en rode functies elkaar niet in de weg zitten en waarin de opbrengst van woningbouw wordt gebruikt om onder ander het bekensysteem op te waarderen tot ecologische verbindingszone.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet