NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ecologisch herstel Europese rivieren nog ver weg

22 maart 2012

Europese natuur- en milieuorganisaties hebben op Wereldwaterdag hun visie gepresenteerd op het ecologisch herstel van de Europese rivieren. Conclusie: dankzij het toch nog openen van de Haringvlietsluizen telt Nederland nog beetje mee, maar verder behoort Nederland tot de hekkensluiters op gebied van waterkwaliteit.

In de publicatie ‘Ten Rivers A review of Europe’s New Water Protection’ van het European Environmental Bureau maken zij duidelijk dat het Europese waterkwaliteitsbeleid slechts zeer geringe vorderingen maakt.

Kabinet wilde vissen laten barsten
Illustratief voor Nederland is de gang van zaken rond het gedeeltelijk openen van de Haringvlietsluizen, dat als voorbeeld in de publicatie is opgenomen. Tien jaar geleden is al tot deze maatregel besloten om zalm en andere vissen hun paaigronden verderop in Rijn- en Maassyteem te laten bereiken. Natuurmonumenten lobbyde samen met anderen al jaren voor uitvoering van dit besluit. In het Regeerakkoord wilde het huidige kabinet daar echter alsnog vanaf en liet in plaats daarvan liever de vissen barsten. En daarmee al die bovenstroomse landen die bezig zijn om voor honderden miljoenen te investeren voor herstel van de visstand bovenstrooms.

Het is mede dankzij de Europese Kaderrichtlijn Water dat bovenstrooms gelegen landen als Duitsland, België, Frankrijk en Zwitserland vorig jaar in het geweer konden komen tegen de Nederlandse weigerachtigheid en het kabinet terug moest keren op zijn schreden. Inmiddels wordt constructief gewerkt aan een ‘Kier’ in de Haringvlietsluizen, de voordeur van Rijn en Maas voor vissen die heen en weer pendelen tussen de Noordzee en hun paaigronden.

Nederland scherp in de gaten houden
Het European Environmental Bureau (EEB), waarbij ook Natuurmonumenten is aangesloten, dringt in de brochure aan om het ecologisch herstel van grond- en oppervlaktewater in Europa serieus aan te pakken.

Ook in Nederland gaat dat niet vanzelf. Nederland behoort in Europa tot de hekkensluiters wat betreft de ecologische conditie van onze wateren: door meststoffen en bestrijdingsmiddelen zijn veel insecten en vissen verdwenen en komt er algenbloei voor als het warm wordt.

Voor het overgrote deel van onze wateren stelt Nederland maatregelen zó lang uit, dat er pas na 2027 kans is op volledig herstel. Maar ook dat perspectief is inmiddels verslechterd door onevenredig zware bezuinigingen op de budgetten voor herstel van natuur en waterkwaliteit. Natuurmonumenten heeft de Europese Commissie gevraagd Nederland scherp in de gaten te houden. Na de zomer bepaalt de Commissie of Nederland een tandje moet bijzetten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet