NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Spieringvissers zijn gestopt met vissen

23 maart 2012

Spieringvissers hebben uiteindelijk massaal gevolg gegeven aan het verbod van de provincie Fryslân op het vissen naar spiering in het IJsselmeer. De provincie Fryslân legde de Vissersbond afgelopen woensdag een dwangsom op bij overtreding; een bestuurlijke maatregel. De dwangsom bedraagt 75.000 euro. De vissers hadden bijna 2 dagen, tot vrijdag 23 maart 10 uur, de tijd om de netten binnen te halen. De provincie is het bevoegd gezag op grond van de Natuurbeschermingswet.

Gedeputeerde Johannes Kramer: "Ik ben blij en waardeer het ook dat de vissers de verstandigste keus hebben gemaakt. Ik wil binnenkort wel met alle betrokkenen om de tafel. Doel is om een goede en misschien betere werkwijze rond spieringvisserij en Natuurbeschermingswet te maken. En dat dan liefst met elkaar."

De provincie vond dat zij op goede gronden een vergunning had afgegeven. De raad van state vond dinsdagmiddag van niet. Daarna was het dus over en uit en heeft de provincie een dwangsom moeten opleggen, omdat het er aanvankelijk niet naar uitzag dat de vissers zouden stoppen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet