NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Dialoog OostvaardersWold via Linkedin

20 maart 2012

Gedeputeerde Staten van Flevoland (GS) willen via het sociale medium Linkedin in gesprek raken met mensen en partijen die bij het OostvaardersWold betrokken zijn en zo de dialoog aangaan. De bedoeling is hen bij het vervolgproces te betrekken.

Het gaat GS om de boeren in en om het plangebied, de bestuurlijke partners, contractpartners en maatschappelijke organisaties die altijd al nauw bij het project betrokken waren. Sinds de Raad van State een streep door de plannen heeft getrokken, zijn de omstandigheden veranderd. In deze situatie moet iedereen van GS zijn steentje kunnen blijven bijdragen. Portefeuillehouder Marc Witteman voert de komende weken verschillende gesprekken met partijen en personen die een rol in dit vervolgproces kunnen spelen. Daarbij rekent hij ook boeren in het gebied die als direct belanghebbenden kunnen aangeven hoe zij de toekomst zien. Een van de partijen die een nauwe relatie heeft met het OostvaardersWold is Het Flevo-landschap. Klik op de link rechts voor een recente visie op de ontwikkeling van directeur Martin Jansen.

Platform
Via de website Linkedin is deze week een platform Toekomst OostvaardersWold opgezet. Via dit platform kan iedereen die dat wil, meepraten over de ruimtelijke opgaven voor Zuidelijk Flevoland en de scenario’s die daaraan inhoud kunnen geven. Zo kunnen zij een bijdrage leveren aan het draagvlak voor de keuzes die de provincie uiteindelijk zal moeten maken.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet