NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Raad van State schorst vergunning spieringvisserij

20 maart 2012

De Raad van State heeft in een spoedzitting de vergunning van de provincie Friesland voor spieringvisserij op het IJsselmeer geschorst. De vergunning is geschorst omdat de Raad de achteruitgang van visetende vogels op het IJsselmeer als een ernstige aantasting van de natuur ziet.

Vogelbescherming Nederland heeft, mede namens de Vereniging Behoud IJsselmeer, bezwaar tegen de vergunning ingediend omdat de organisatie vreest dat de vangst van grote hoeveelheden spiering zal leiden tot verdere achteruitgang van visetende vogels op het IJsselmeer.

Het gaat al zeer slecht met deze vogels, zoals verschillende soorten eenden, sterns en futen. Te vrezen valt dat spieringvisserij dit jaar opnieuw zou leiden tot het massaal verhongeren van jonge visdieven op broedeiland de Kreupel in het IJsselmeer.

De vergunning van 1000 ton is naar het oordeel van de Raad zeer omvangrijk. Hierdoor kunnen significant negatieve effecten op de natuur niet worden uitgesloten. Vissers waren ondanks het bezwaar en de voorlopige schorsing door de Raad van State maandag toch gaan vissen. Vogelbescherming verlangt van de betrokken provincies (Friesland, Flevoland en Noord-Holland) dat er nu onmiddellijk gehandhaafd wordt en is verontwaardigd dat er niet eerder is gehandhaafd.

Vogelbescherming wil zich graag met alle betrokken partijen inzetten voor een duurzame visserij die in balans is met de natuur.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet