NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bleker wil veilige gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar houden

16 maart 2012

“Huis-, tuin- en keukenmiddelen om ongedierte op planten te bestrijden, blijven wat mij betreft zeker nog twee jaar toegestaan. Dat is vooral van belang voor de biologische bestrijding waar bier en melk, zeepsop en spiritus belangrijke gewasbeschermingsmiddelen zijn bijvoorbeeld tegen slakken en luizen”. Dat zegt staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).

Bleker heeft aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) voorgesteld om de vrijstelling van gewasbeschermingsmiddelen te verlengen tot 1 januari 2014. Daarna mogen producten nog anderhalf jaar worden opgebruikt. Dat geeft het bedrijfsleven de gelegenheid om uiterlijk tot 1 juli 2015 goedkeuring van de Europese Commissie te krijgen voor gebruik of toelating van deze middelen. Dat schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.

Europese regelgeving
Het Ctgb heeft 1 februari 2012 aangekondigd dat het van plan is de vrijstelling voor alle gewasbestrijdingsmiddelen die nu nog toegestaan zijn op basis van de Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen (Rub) in te trekken omdat ze in strijd zijn met de huidige Europese regelgeving. Het gaat daarbij om stoffen die als relatief ongevaarlijk worden gezien, zoals bier ter bestrijding van slakken. De medio vorig jaar in werking getreden gewasbeschermingsmiddelenverordening van de Europese Commissie onderkent ook dat er bepaalde stoffen zijn die niet als gewasbeschermingsmiddel op de markt worden gebracht, hoewel zij wel van nut kunnen zijn voor de bescherming van planten. Maar voor het gebruik van dergelijke stoffen is wel de goedkeuring van de Europese Commissie vereist.

Verschillende maatschappelijke organisaties en ondernemingen zeggen te weinig tijd te hebben om nu toegestane middelen tijdig door de Europese Commissie goedgekeurd en toegelaten te krijgen. Zij vinden dat nog niet helder is wat de Europese goedkeuringscriteria zijn. Het risico is dat er waardevolle middelen verdwijnen om ziekten en plagen bij gewassen te bestrijden. Staatssecretaris Bleker wil zoveel mogelijk van de op basis van de Rub toegestane middelen beschikbaar houden voor de Nederlandse land- en tuinbouw, mits ze veilig zijn voor mens dier en milieu.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet