NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Dynamische start IPO projectbureau Vitaal Platteland

5 april 2012

Op 2 april vond de startbijeenkomst plaats van het projectbureau Vitaal Platteland in Utrecht van het InterProvinciaal Overleg. Het projectbureau heeft tot 2014 de taak om:


  • provincies te faciliteren en ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur in 2012 en 2013
  • de heroriŽntatie te ondersteunen op het provinciaal beleid vanuit interprovinciaal perspectief
  • de implementatie te verbinden aan de belangenbehartiging in IPO-verband
  • met rijk, decentrale overheden en zogenoemde manifestpartijen af te stemmen, in het bijzonder over de realisatie van de internationale verplichtingen

Startbijeenkomst
De startbijeenkomst gaf de leden van het projectbureauteam de gelegenheid om met elkaar kennis te maken en visie en ervaringen te delen. Een gedeeld voornemen is dat het projectbureau Vitaal Platteland provincies zo goed mogelijk zal faciliteren bij de implementatie en uitvoering van het Natuurakkoord. Onderlinge kennisuitwisseling tussen projectbureau en provincies is hierbij onmisbaar. Gerard Beukema: "De locatie in Utrecht is een bewuste keuze, evenals de bemensing; we moeten van en voor de provincies zijn. Vanaf 2014 staan provincies volop in de wind. Onze opdracht is om hen hun nieuwe rol met verve te kunnen laten invullen."

Organisatie
Om de doelen te bereiken, zijn vijf clusters ingericht: Kennis & Organisatie, Beheer/Uitvoering SNL, Natuurwetgeving (Natura/PAS/KRW/, Natuurwet, Flora- en Faunabeheer), Afwikkeling ILG en Europa/GLB, Herijking EHS/Ontwikkelopgave en grond. De projectleiding is in handen van Gerard Beukema (programmadirecteur) en Hugo van de Baan (programmamanager) (IPO). Zij sturen een team van 31 gedreven professionals aan die gedetacheerd zijn vanuit Dienst Landelijk Gebied, de provincies en IPO. Het projectbureau huist op de achtste etage in het gebouw van Dienst Regelingen in de Herman Gorterstraat 5 in Utrecht. Het projectbureau zal tweewekelijks rapporteren over de ontwikkelingen en voortgang in een nieuwsbrief.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet