NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Te weinig spiering: sterns verhongeren

4 april 2012

Spiering is een klein visje. In zuidelijke landen wordt het graag gegeten. Voor visdieven, zwarte sterns en andere IJsselmeervogels is spiering de rode draad door hun leven. Maar het IJsselmeer is een van de meest overbeviste meren van de wereld. Visdieven brengen daardoor te weinig jongen groot. Toch gaf de provincie Fryslân vergunning om grootschalig op spiering te vissen.

Vogelbescherming sloeg meteen alarm bij de Raad van State en dwong daar een schorsing van deze visserij af. Op 20 maart sprak de Raad van State zich opnieuw uit: de schorsing bleef van kracht. De opluchting bij de medewerkers van Vogelbescherming was groot en de belangstelling van de pers meteen enorm. Toch gingen veel vissers – tegen alle regels in – het water op om op spiering te vissen.

De rechter oordeelde dat niet voldoende duidelijk is (niet zeker genoeg) dat de vergunde spieringvisserij geen 'significante negatieve effecten' kan hebben. Een van de sleutelsoorten in dit verhaal is visdief. De aantallen broedende vogels zijn op zichzelf niet heel slecht, maar er komen te weinig jongen groot. De kwaliteit van hun leefgebied, het IJsselmeer, is voor deze vogels onder de maat. Daarom gaf de rechter ons gelijk in ons verzoek om de visserij te schorsen, en nu ook om deze schorsing te handhaven.

Een dergelijke gang naar de rechter is – ook voor Vogelbescherming – een laatste stap om wettelijke afspraken over de bescherming van vogels af te dwingen. In dit geval werden de internationale afspraken uit de Vogel- en Habitatrichtlijn en de bescherming van het IJsselmeer (een Natura 2000-gebied) aan de provinciale laars gelapt.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet