NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe afspraken over natuur in Gelderland

27 maart 2012

Gedeputeerde Staten van Gelderland en de Gelderse ‘Manifestpartners’ hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de manier waarop ze de Ecologische Hoofdstructuur, een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden in Gelderland, willen afmaken. Gelderland is de eerste provincie die met waterschappen, natuur- landbouw- en landschapsorganisaties vergaande afspraken maakt.

Gedeputeerde Van Dijk: ‘Hulde aan alle deelnemers! Een historische stap, omdat zeer diverse partijen tot afspraken zijn gekomen. We gaan fors investeren in natuur, landschap en landbouw. Dat doen we omdat natuur, landschap en landbouw de ruggengraat vormen van een vitaal platteland en een goede regionale economie.’

Natuurgebieden verbinden
Om natuurbeleid in de toekomst betaalbaar en uitvoerbaar te houden, is overeengekomen dat de Ecologische Hoofdstructuur iets minder groot wordt. De komende jaren komt er nog 5300 ha nieuwe natuur bij in plaats van de eerder geplande 11.300 hectare. Als de EHS is afgerond, kan ze goed functioneren als verbinding tussen natuurgebieden.

Nieuwe natuur sneller aanleggen
Er wordt nog 11.500 hectare ingericht voor nieuwe natuur. Hierin gaat de provincie investeren. Het aanleggen van nieuwe natuur moet veel sneller dan nu is gebeurd. Het tempo wordt verhoogd: van 200 hectare per jaar, naar 400-600 hectare. Desondanks zal de EHS niet voor 2018 klaar zijn.

Geld voor natuurbeheer en landschap
Voor het natuurbeheer in Gelderland is na 2014 zo’n 44 miljoen euro per jaar nodig. De provincie kan daarvan maximaal 35 miljoen per jaar vrijmaken. Om het verschil van 9 miljoen te overbruggen hebben de provincie en de Manifestpartners afgesproken te zoeken naar nieuwe oplossingen. Peter van den Tweel, directeur Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen: 'We willen deze uitdaging zeker aangaan, maar het mag niet ten koste gaan van goed natuurbeheer.'

Landbouw
Er zijn ook afspraken gemaakt over de landbouw, De provincie wil bereiken dat jaarlijks zo’n 1000 hectare wordt geruild en stelt daarvoor geld beschikbaar. Er wordt ook onderzocht of er nog een extra fonds kan komen voor kavelruil. Agrarische ondernemers en recreatiebedrijven krijgen in bepaalde gebieden mogelijkheden voor ontwikkeling. Gebieden die niet meer als natuur hoeven worden ingericht, kunnen onder voorwaarden anders worden benut.

Samenwerking huzarenstukje
Voorheen stonden vaak belangengroepen uit natuur en landbouw tegenover elkaar, met als gevolg een jarenlange patstelling. Met dit brede initiatief (zie Documenten) hebben partijen laten zien over hun schaduw heen te kunnen stappen en gezamenlijk te willen werken aan een toekomst voor het landelijk gebied. Volkert Vintges directeur van de Gelderse Natuur en Milieufederatie: 'Ik ben trots op dit resultaat, de manifestpartners laten provincie laten zien dat samenwerken in het landelijk gebied loont.'


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet