NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Drie partijen verder met plannen voor Markermeer/IJmeer

23 april 2012

Drie consortia mogen verder met de uitwerking van hun plannen voor ecologische maatregelen in het Markermeer en IJmeer. Daartoe uitgedaagd door rijk en regio, die op zoek zijn naar een plan dat goedkoper is dan dat van de overheden. De drie consortia kwamen met verbeteringen en aanvullingen.

Op de uitdaging of marktuitvraag hebben tien consortia gereageerd. Zij vertegenwoordigen bij elkaar 35 marktpartijen. De voorstellen van de drie consortia worden meegenomen bij de bestuurlijke besluitvorming over dit gebied in de Rijksstructuurvisie Amsterdam Almere Markermeer, waarover eind dit jaar een besluit wordt genomen.

De inzendingen zijn beoordeeld door een externe commissie van deskundigen en de Werkmaatschappij Markermeer IJmeer (WMIJ). Het ging daarbij om criteria als inspiratiebronnen, onderbouwing, kostenbesparing en haalbaarheid van de visie. De drie consortia die hun idee mogen uitwerken, hebben als hoofdinschrijvers: Witteveen+Bos, Grontmij en TAUW. De hoofdinschrijvers vertegenwoordigen de volgende consortia:

- Witteveen+Bos: Witteveen+Bos, onderzoekcentrum B-ware, Radboud Universiteit Nijmegen, Altenburg & Wymenga, HOSPER en Boskalis.

- Grontmij: Grontmij B.V. en de Vries & van de Wiel,

- TAUW: consortium “Kransmeer” bestaande uit TAUW, Posad, LAgroup Leisure & Arts Consulting, Robusta en Tebezo.

De consortia werken drie richtingen van oplossingen verder uit met een breed spectrum aan alternatieve oplossingsrichtingen voor uitwerking en fasering van onderdelen. Medio juli worden de resultaten verwacht. Ze worden dan gelegd naast de eerdere uitwerking voor een toekomstbestendig ecologisch systeem (TBES) van de Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer (WMIJ).

Kiezen
WMIJ-directeur Roelof Balk verwelkomt de bijdragen van de marktpartijen: ”We verwachten dat de markt ons helpt om de plannen nog scherper geprijsd neer te kunnen zetten en enkele heldere alternatieven te formuleren. Dan valt er straks voor de politiek ook echt iets te kiezen.” De werkmaatschappij stelt uit alle voorgestelde ecologische maatregelen inclusief het voorstel van Natuurmonumenten voor de Marker Wadden een voorstel voor het Rijk-Regioprogramma Amsterdam – Almere – Markermeer (RRAAM) samen voor besluitvorming over de Rijksstructuurvisie.

Achteruitgang
Het Markermeer en het IJmeer vormen samen met het IJsselmeer een belangrijke schakel in de Atlantische vogeltrekroute. Daarnaast verbinden de meren de belangrijke natte gebieden in ons land. Daarom hebben zij van Europa de status van speciale beschermingszone gekregen. Helaas gaat de natuurkwaliteit van deze wateren al jaren sterk achteruit.

Rapport
Om hier verandering in te brengen, heeft de WMIJ in november 2011 een rapport gepubliceerd met natuurmaatregelen om het ecologisch systeem te verbeteren. De WMIJ is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid en de provincies Noord-Holland en Flevoland. De natuurmaatregelen omvatten de aanleg van een grootschalig moeras bij de Houtribdijk, het treffen van luwtemaatregelen langs de kust van Noord-Holland en de aanleg van een vooroever Lepelaarplassen bij Flevoland. De werkmaatschappij heeft berekend dat het pakket aan natuurmaatregelen dat nodig is om dit toekomstbestendig ecologisch systeem (TBES) te bereiken, maximaal rond de 630 miljoen euro kost.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet