NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Oproep tot duurzame spieringvisserij

24 april 2012

Vogelbescherming Nederland heeft in een brief aan het ministerie van EL&I en de Provincie Friesland een dringend beroep gedaan om snel tot een duurzame oplossing te komen voor de spieringvisserij op het IJsselmeer. De natuurorganisatie roept de overheden op snel met alle betrokken partijen om tafel te gaan zitten. Dat zijn naast overheden en belangenorganisaties ook toezichthouders en handhavende instanties.

Vogelbescherming heeft een wrange nasmaak overgehouden aan de rechtszaak in maart, waarbij de Raad van State de vergunning voor spieringvisserij opschortte. Toch trokken vissersschepen er op uit om de netten uit te zetten. De betrokken provincies (Friesland, Flevoland en Noord-Holland) hebben toen niet adequaat gehandhaafd. Waardoor er, ondanks de schorsing, gevist is.

Vogelbescherming wil nu niet gaan zwartepieten, daarvoor is het natuurherstel van het IJsselmeer te belangrijk. Het is nu de verantwoordelijkheid van de overheid om snel met alle partijen te praten om zo de lucht te klaren. Duurzame visserij waarbij voldoende voedsel beschikbaar blijft voor visetende vogels is een voorwaarde voor natuurherstel van het IJsselmeer. Daar heeft niet alleen de natuur baat bij, maar juist ook de visserij.

Vogelbescherming dringt er in de brief op aan dat er wordt gewerkt op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke maatregelen voor een gezonder IJsselmeer. Vogelbescherming is bereid om alle irritaties over de illegale spieringvisserij en de tekortschietende handhaving om te zetten in een positieve beweging naar voren.

De spiering is een klein visje dat als voedsel erg belangrijk is voor tal van vogels. Vogels als zaagbekken en nonnetjes kunnen hierdoor aansterken op hun reis naar ScandinaviŽ. En de visdief maakt zich nu juist op om te broeden op De Kreupel, vlakbij Andijk.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet