NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rijkswaterstaat, DLG en Nationaal Groenfonds: werken samen voor natuur

7 maart 2012

Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk Gebied en Nationaal Groenfonds hebben op vrijdag 2 maart 2012 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend over de inpassing en compensatie van natuur bij infrastructurele projecten.

Afgesproken is dat Rijkswaterstaat zich focust op de aanleg of verbreding van de wegen zelf. Onder regie van Rijkswaterstaat neemt Dienst Landelijk Gebied (DLG) de aan deze projecten gekoppelde compensatieopgaven op zich.

Het Nationaal Groenfonds verzorgt de bijbehorende financieringsstromen. Het samenbrengen van de specifieke deskundigheid van de drie partners zorgt voor efficiŽntere en daarmee snellere doelrealisatie.

Compensatie van natuur
Bij infrastructurele projecten  zoals aanleg en verbreding van wegen  geldt bij schade aan de natuur een wettelijke verplichting voor compensatie van natuur.

Om het traject tot realisatie van de natuuropgave te kunnen optimaliseren, is op 2 maart een samenwerkingsovereenkomst getekend door Rijkswaterstaat, DLG en Nationaal Groenfonds.

Verbinding met partners
Wij richten ons op de aanleg van nieuwe, en verbetering van bestaande infrastructuur, aldus Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal bij Rijkswaterstaat. Opgaven zijn er genoeg; tegelijkertijd is de financiering ervan een uitdaging. Maar juist in deze tijd van bezuinigen, zoekt Rijkswaterstaat de verbinding met partners. Samen bereiken we meer dan ieder apart.

Directeur Peter Heij over de toegevoegde waarde van DLG: Onze core business is het combineren van meerdere publieke opgaven in het landelijk gebied. Met het grondinstrumentarium van DLG en onze ervaring met het inrichten van natuur, brengen we ook compensatietrajecten tot uitvoering. Nu al adviseren we Rijkswaterstaat over de te volgen strategie, mede gekoppeld aan onze ecologische kennis.

Versnelling realisatie
Bijzonder aan deze overeenkomst is de toegevoegde waarde van het Nationaal Groenfonds. Ze verleent en ontwikkelt in opdracht van Rijk en provincies financiŽle faciliteiten voor natuur, bos en landschap. Bij natuurcompensatieprojecten stort Rijkswaterstaat gelden in het Groenfonds.

Wij kassieren en financieren en dragen zo zorg voor een efficiŽnt betalingsverkeer, aldus directeur Walter Kooy. Zonodig financieren we de natuurcompensatie voor, waardoor snel kan worden gestart. Het Groenfonds vormt daarmee de financiŽle waarborg voor compensatienatuur.

De drie partijen zetten voortaan optimaal hun specifieke deskundigheid in, die bovendien volledig aanvullend aan elkaar zijn. Zo wordt efficiŽnt gewerkt. Met als resultaat versnelling van het uitvoeringsproces van infrastructurele projecten; een sterke wens van het Kabinet.Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet